Skola, kurā mācās skolotājs…

Latvijā likums nosaka, ka skolotājam trīs gados obligāti jāiziet 36 stundu profesionālā apmācība. Kvalitatīvus, savam izaugsmes līmenim un vajadzībām atbilstošus kursus atrast kļūst arvien sarežģītāk. Bet, ja gribam sniegt kvalitatīvu izglītību mūsu bērniem, ja gribam, lai ieguvējs no mācību procesa būtu katrs skolēns,  jāmeklē aizvien jauni un  jauni mācīšanas veidi. Kur tos ņemt?

Gulbenes sākumskola saviem skolotājiem ir kā mācību iestāde arī pašiem, vieta, kur izkāpt no savas komforta zonas un ļauties izaicinājumiem.

Skolotājiem ir iespēja savu redzesloku paplašināt, gūt noderīgu pieredzi, kā arī dalīties ar savu pieredzi, izmantojot Erasmus+ piedāvātās iespējas: personu mobilitāti mācību nolūkos, institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai. Mēs varam ļauties izaicinājumiem un sekmēt savu izaugsmi, darbojoties gan vienā, gan otrā organizācijas atbalstītajā programmā.

Divu gadu garumā Gulbenes sākumskolas skolotājiem bija iespēja būt Beļģijā, Somijā, Polijā, Slovākijā un Norvēģijā, redzēt, piedalīties un vadīt mācību procesu šajās skolās, kā arī kopā diskutēt, radīt un īstenot metodes, kas tieši sekmētu skolēnu iekšējo motivāciju STEM jomas mācību priekšmetos. Iekšējā motivācija ir cieši saistīta ar mācību metodēm, kas ir atbilstošas katra skolēna attīstības līmenim un no kurām skolēns gūst prieku un gandarījumu. Tas pēctecīgi sekmē viņa izaugsmi.

Savās stundās divu gadu garumā vēl īpašāku uzmanību kā līdz šim veltījām praktiskām darbošanās metodēm. Plānojām eksperimentus, izvirzījām hipotēzes, tās cenšoties pierādīt vai noliegt, filmējām un analizējām paveikto. Mūsu skolā notika videostundas, kopīgas ar citu Eiropas valstu skolēniem, pirms tam – video diskusijas un darba tikšanās  starp skolotājiem. Lai iegūtu drosmi komunicēt ar ārzemju partneriem, organizējām angļu valodas nodarbības pašas sev, kā arī izmantojām brīvprātīgā darba projektos iesaistītos jauniešus. Pilnveidojām sevi tepat, savā darba vietā.

Esot Eiropas valstu skolās, redzējām arī atšķirīgo no mūsu zemes: Somijā nav stundu saraksta, bet ir nedēļā izdarāmo darbu saraksts, Norvēģijā skolēna veikums netiek vērtēts ar atzīmi, atgriezeniskā saite vecākiem tiek sniegta caur plānotām sarunām starp vecāku, bērnu un skolotāju divas reizes  gadā, bet Polijas skolotāji ir neizpratnē par faktu, ka Latvijā skolotāji vecākiem dod pieeju savam privātajam tālruņa numuram.

Esam pilnveidojuši sevi, guvuši pieredzi un arī strādājuši darba grupās gan Francijā, Itālijā un Grieķijā, gan Čehijā un Lielbritānijā. Francijā tika aktualizēta tēma “Spēle kā mācību procesa sastāvdaļa”, Itālijā – blogu veidošana, esot Grieķijā, skolotājas iesaistījās mācību un ārpusstundu darbā, Čehijā gūtais papildināja skolotāju prasmes mācību procesā izmantot informāciju tehnoloģiju rīkus, bet Lielbritānijā – angļu valodas prasmes. Tas viss ir neatņemams ieguldījums personīgajā izaugsmē un profesionalitātē.

Redzēt pasauli ir labi, gūt pieredzi ārpus savas skolas un savas valsts robežām ir noderīgi, un tas prasa gan papildu finansējumu, gan papildu laiku. Šādu iespēju varam izmantot periodiski.

Strādājot izglītības sistēmā jau vairākus gadus, ir skaidrs, ka pieejamākā un efektīvākā izaugsme profesionālajā jomā ir iegūstama caur vienas skolas skolotāju sadarbību ikdienā, vērojot vienam otra stundas un kopīgi izdomājot jaunas mācīšanas metodes. Skolotājs kļūst stiprāks un pārliecinātāks par sevi, ja viņam ir iespēja piedalīties otra kolēģa stundā, un domāju, ka tas izlīdzina profesionālo nevienlīdzību. Ieplānojot laiku strādāt metodiskajās sanāksmēs, mēs kopā varētu meklēt risinājumus tik pašsaprotamiem jautājumiem, kā vienkārši mācīt, kā vienkārši novērtēt, un, kā mūsu ieguldītais darbs dod iespēju skolēniem būt veiksmīgiem nākotnē. Mums ir jāseko, lai mācīšanās nekļūst par pakaļdzīšanos kaut kam ar neskaidru un bērniem nesaprotamu mērķi.

Redzot daļu no izglītības procesa citās valstīs, esmu stiprinājusi savu pārliecību, ka ikviens bērns ir no svara, katrs bērns ir vērtība, kā arī to, ka veiksme nav nejaušība, tas ir rezultāts tiem lēmumiem, kurus pieņemam.

Gulbenes sākumskolas skolotāja Dace Kablukova

Šobrīd Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora  – projekta mobilitātes dalībnieka – uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Mācību gada izskaņā…

Erudīcijas konkurss par godu Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienai,Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, Eiropas dienai.

6.a klases aktivitātes

 Projektu nedēļā arī 6.a klase cītīgi, atbildīgi un radoši strādāja, lai mūsu skolas vidi padarītu interesantāku, daudzveidīgāku. 

Kopā ar 6.a klases skolēniem kopā ne tikai mācāmies, bet uzstājamies uz skatuves – 14.maijā Ģimeņu dienai veltītajā koncertstāstā “Skanēt mīlestībā” skolotāja Iveta ar skolnieci Kseniju Sonoru Vavilinu iejutās fejas un laumiņas lomās.

Beidzot ilgi gaidītā ekskursija! Brīnišķīgs peintbola parks Saulkrastos (iesakām), jūras burvība pat lietainā laikā, Minhauzena muzejs Duntē (kas tad īsti ir Minhauzens – izcils stāstnieks vai melis?)..Vienvārdsakot, brīnišķi atpūtāmies!

Matemātika mūsu skolā

Maija vidū kļuva zināmi Latvijas 46. atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti. Olimpiādē kopumā startēja 3238 skolēni no visas Latvijas. Gulbenes novadam olimpiādē 2 laureāti, kas tika aicināti uz apbalvošanu Rīgā.

Atzinība- Lotei Sniķei (5.kl. grupā 699 konkurenti).  Apsveicam!

3.vietas medaļa ģimnāzistam G. Ābeltiņam. Apsveicam!

Lai matemātika būtu interesantāka, skolēniem tiek ierādīti knifiņi dažādu skaitļu mīklu risināšanā, piem. sudoku, japāņu mīklu, utt. Interese zūd, ja tikai min, azarts rodas, ja var sacensties. 5.-6.kl. skolēniem tika piedāvātas dažāda līmeņa sudoku mīklas, sākām ar 6×6, tad 8×8 un azartiskākajiem 9×9. Labākie mīklu minētāji( bez kļūdām) :

5.a Ance

5.b Markus, Ance

5.c Ketija, Kristiāna, Annija I., Viktorija, Lote

6.b Sanija, Meldra, Andris, Unda, Marta

Īpaši gribu izcelt Anniju Iļjenko, kas prot ātri tikt galā pat ar sarežģītākajiem līmeņiem, netradicionālā izkārtojumā. 

Uz tikšanos nākošajā mācību gadā, kad plānojas mīklu minēšanā iesaistīt ģimenes!

Matemātikas skolotāja Diāna Bojāre

Sportiskās aktivitātes

15.maijā 2.a klase piedalījās bērnu vieglatlētikas festivāla (2.klasēm) finālsacensībās. 2.a klases komanda izcīnīja 7.vietu. Malači!

https://www.dzirkstele.lv/skolas/verieniga-festivala-bernu-vieglatletika-piedalas-ari-gulbenes-sakumskolas-berni-168199

18.maijā Latvijas jaunsardzes četrcīņā vieglatlētikā mūsu skolas bērni uzrādīja ļoti labus rezultātus.

U-14 grupā (zēniem): no 17 dalībniekiem 1.vietā Reinim Ķiplokam, 2.vieta- Niklāvam Aizpuram un Oskaram Priedītim (dalīti), 4.vieta- Endijam Immeram, 5.vieta- Sandijam Zujevam.

U-14 grupā (meitenēm): no 16 dalībniecēm 3.vieta- Arta Jankava, 4.vieta- Evelīna Zariņa- Strupka, 5.vieta- Samanta Gutāne.

Ričards Aizpurs, startējot individuāli, jo ir gadu jaunāks, uzrādīja šobrīd Latvijas labāko rezultātu bumbiņas mešanā- 47, 53 m. Apsveicam sportistus!

Jauno satiksmes dalībnieku forums Rīgā

Skolotāja Inga Anča kopā Evertu Ignatjevu un Emīliju Possi piedalījās jauno satiksmes dalībnieku foruma otrajā kārtā. Šo iespēju bērni bija izcīnījuši, jo pirmajā kārtā iekļuva 50 labāko riteņbraucēju braucēju skaitā Latvijā (no 2000 dalībniekiem). Lepojamies!

5.a klase izcīnīja iespēju piedalīties ZZ čempionātā!

1.a un 4.c klases eksursija Jēkabpilī

Ciemošanās pie ugunsdzēsējiem!

2.a klase viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Vidzemes reģiona brigādes, Gulbenes daļā. Paldies kolektīvam pat tik jauko uzņemšanu un tik detalizētu stāstījumu!

Ekskursija uz ZINNO Cēsīs

Projekta SAM 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros mūsu skolas skolēni devās uz ZINNO centru Cēsīs, lai gūtu junas zināšanas un iespaidus interesantās nodarbībās par elektrību, modelētu laivas, balstties uz dažādu materiālu īpašībām. Pēc nodarbībām skolēni aktīvi iepazina un izmēģināja centra ekspozīcijas.

Projektu nedēļa mūsu skolā

Pateicības ekskursija

Mūsu skolā mācās visbrīnišķīgākie bērni! Par labajiem darbiem, par labajām sekmēm un citām pozitīvām aktivitātēm daļa mūsu skolas skolēnu devās pateicības ekskursijā- izzinot izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks” interaktīvās ierīces, kā arī izbaudot “Bānīša laupītāju” aktivitātes.

30.maijā 61 mūsu skolas kora dalībnieks un četri mākslinieki piedalījās novada rīkotajā mūzikas un mākslas svētku pasākumā Tirzas pagastā “MuMS vasara jau prātā!”. Kopā ar citiem novada 1.-4. un 5.-9. klašu koriem sniedzām skanīgu un saulainu koncertu, darbojāmies dažādās radošajās darbnīcās un aktivitātēs.

   Nākamajā mācību gadā šos svētkus uzticēts rīkot mums,nu jau pavisam drīz- Gulbenes novada valsts ģimnāzijai!

Kora vadītāja, Vita Poiša

Padagogu individuālā darba grafiks no 10.jūnija līdz 14.jūnijam

Skolotāja Kab. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06.
Aizpure Irēna            
Bojāre Diāna 32. 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 10.00 – 11.40 P.D.  
Dzērve Baiba 202. 9.00 -10.30 9.00 -10.30 P.D.    
Dzērve Andris            
Ieleja Sarmīte 38. 9.10 – 10.40   9.10 – 10.40 9.10 – 10.40  
Kablukova Dace 39.          
Kočāne Velga 34. augustā
Jansone Ruta 44.     8.30 – 9.10 P.D. 10.30 – 11.30  
Miķelsone Maira 33. 9.00-11.00 9.00-11.00 9.00-11.00   9.00-11.00
Rukmane Biruta (valoda) 306. 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30      
Rukmane Biruta (literatūra) 306. 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40      
Dzērve Andris 1.       8.30
Puste Aina (6.kl.) 27.         12.30 – 13.30
Rukmane Biruta (krievu val.) 306. 10.00-10.40 10.00-10.40   10.00-10.40 10.00-10.40
Sebre Ingrida Sk.ist. 14.30 –        
Skopāne Lāsma 46.   9.00 – 11.20     10.00-11.00
Tiltiņa Dina 29.     PD 8.30 – 9.10    
Zommere Laura 31.          
Zvaigzne Iveta 204. 10.20-12.00   10.00-11.00 P.D. 9.00 – 10.00