Skolēnu radīta mācību vide

Gulbenes sākumskola kopš mācību gada sākuma īsteno projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes”. Tā ietvaros 3 skolotājas piedalījās strukturētos kursos ārzemēs, par ko jau iepriekš rakstījām. Skolotāju iegūtās zināšanas un atvestās idejas tika apkopotas un pielāgotas mūsu videi un mācīšanās vajadzībām. Tā kā projekts paredz praktisku ideju iedzīvināšanu skolas telpās un pagalmā, vērienīgo projektu ķērās īstenot visa lielā skolas saime. Maija pēdējā nedēļā skolā noritēja aktīvs projektu darbs, jo katra klase īstenoja vienu vai vairākus mazos projektiņus, tā atdzīvinot skolas vidi, paši veidojot mācību materiālus, kas ne tikai aizpildīs skolas gaiteņus un apkārtējo vidi, bet arī ļaus pašiem tiešā un netiešā veidā mācīties.

Bērnus un skolotājus ļoti priecēja lielā krāsu daudzveidība, ko varam ienest skolā caur dažādām spēlēm un pašu veidotiem metodiskajiem materiāliem un mācīšanās “stūrīšiem”. Materiālu izveidei nebija nolikti stingri rāmji, tāpēc klases savu mazo projektiņu procesā drīkstēja arī radoši izpausties un bērni varēja īstenot kādu savu ideju – ielikt daļu sevis.

Kas tad ir tapis? Ir izveidotas norādes uz dažādām pasaules vietām, sekosim līdzi dažādiem pasaules laikiem, būsim tikuši pie pašu skolēnu izveidotiem “gudrajiem spilveniem”, kas būs samīļojami kādā no mācību “stūrīšiem”, kā arī ļaus ar vienu acs kaktiņu apskatīt kādu sen aizmirstu formulu, latviešu gramatikas likumu vai, piemēram, atcerēties krievu valodas alfabētu u.c. Ir tapušas kukaiņu mājas un uzlabota iepriekš veidotā sajūtu taka, kas ļaus ne tikai pētīt un sajust dažādus materiālus, bet arī mācīties par tiem.

Dažas idejas pašu spēkiem nebija paveicamas, tāpēc tās uzticējām skolas tehniskajiem darbiniekiem un skolotājiem. Tādā veidā esam tikuši pie klavieru taustiņiem uz kāpnēm un gaitenī, kas gan neskan, bet ļaus interaktīvā veidā apgūt notis, un daudz kā cita.

Par daudzām lietām jau tagad varam teikt, ka pie mums ir tāpat kā projekta partnerskolā privātskolā Grieķijā, kur 2 mūsu skolotājas piedalījās kursos un tika izpētīta vide un mācību stundu norise. Par daudz ko lepojamies, ka tās ir mūsu skolēnu idejas un to izpilde. Jā, nu pie mums mācības noritēs arī ārpus klases, kā daudzviet Eiropas skolās. Protams, gūsim daudz lielāku motivāciju mācībām, strādājot tieši ar pašu bērnu veidotajiem materiāliem un mācību līdzekļiem, kā arī mācoties caur spēlēm.

Tiesa gan darāmā vēl daudz. Viss ir procesā, bet pašiem liels prieks un gandarījums par jau šobrīd redzamajiem rezultātiem. Skolēni zina, ka  vasarā viss viņu radītais skolā atradīs savu vietu, tāpēc ar lielāku interesi gaidīs jauno mācību gadu, kad būsim nu jau Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sastāvā.

Augusta beigās sākumskolas un ģimnāzijas skolotāji piedalīsies sākumskolas skolotāju – ārzemju mobilitāšu dalībnieku – veidotos kursos, kur apgūs jaunas projekta mobilitātēs gūtas darba metodes. Plānojam, ka paši pieliks arī savu artavu – iesakot metodes, ar kādām darboties katrā mācību “stūrītī” un mācību priekšmetus, kuros tās var pielietot.

Kopībā ir spēks! Liels paldies visiem, kas atbalstīja un darbojās! Paldies Maikla Meļņa un Amandas Cirpones ģimenēm par ziedotajiem materiāliem! Īpašs paldies skolotājai Rutai Jansonei ar ģimeni par ziedotajiem materiāliem un lielo atbalstu projekta gaitā!

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

                Elīna Nagle – Gulbenes sākumskolas projektu asistente