Iesākam vasaras brīvlaiku, klausoties skolas radio raidījumu!

Jūsu uzmanībai šī mācību gada pēdējais Gulbenes sākumskolas radio “Ko skolā nestāsta” raidījums – Nr. 3. 

Radio ir bijusi vieta, kur radio klubiņa bērniem runāt par sev interesējošām tēmām, kā arī noskaidrot citu skolas biedru viedokli par kaut ko. Kā paši bērni secināja, nav nemaz tik viegli sagatavot ziņas raidījumam, kā arī ierakstīt to. Gan pašiem gadās pārteikties un sacītais ir jāpārraksta, gan bieži tehnika pieviļ un viss darbs vējā.

Liels paldies par darbu un pacietību spāņu brīvprātīgajai Mariai, jo tieši viņa bērnos radīja interesi par šo lietu, apmācīja viņus raidījumu veidošanā, kā arī tehniski palīdzēja raidījumiem tapt. Sākotnēji viņu atbalstīja arī portugāļu brīvprātīgais Ricardo.

Paldies skolotājiem, kuri piedalījās intervijās, un skolēniem, kuri piedalījās radio klubiņa bērnu rīkotajās aptaujās!

Liels paldies visiem radio klubiņa bērniem par lielo darbu! Paldies Enijai, Rinaldam, Bernadetai, Ralfam, Robertam, Renāram, Edvilam un Linardam Leo!

Cerams, ka iegūtās prasmes izmantosim arī nākamajā mācību gadā, esot Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sastāvā!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente