Marias projekta noslēgums

Laiks skrien! Mācību gada noslēgumā sakām paldies un atā viens otram un arī brīvprātīgajai jaunietei no Spānijas Mariai. Mēs viens otru jau atkal satiksim skolā septembrī – nu jau Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Satiksim arī gruzīnu brīvprātīgo Kostiu, taču Maria jau jūnija beigās pabeidz savu darbu mūsu projektā un dodas prom. Kopš septembra kopā ar Mariu esam darbojušies dažādās aktivitātēs un kopīgi radījuši prieku sev un citiem. Dažādas spēles, Marias iestudētas dejas, balonu locīšanas aktivitātes, Radio klubiņš, Foto un žurnālistikas klubiņš, angļu un spāņu valodas nodarbības, foto kameru zibšņi un jautrība…un vēl, un vēl… Tāds bija mūsu mācību gads kopā ar mūsu lielisko Mariu. Mīlam un no sirds pateicamies.

29.05. Maria rīkoja savu projekta noslēguma pasākumu. Rīta pusē notika jautra “Dārgumu meklēšana” 1.-2. klašu skolēniem. Viņi grupās veica 8 dažādus uzdevumus – meklēja 8 kontrolpunktus, kuros strādāja kāds mūsu pašpārvaldes jaunietis kopā ar citu novada Brīvprātīgā darba projektu jauniešiem – austrieti, francūžiem, citu spānieti, kā arī mūsu skolas brīvprātīgo gruzīnu. “Dārgumi” bija saldi un gardi.

Pēc pusdienām 3.-6. klašu skolēni nāca kopā skolas zālē, lai skatītos Marias sagatavotu video atskatu uz kopīgi projektā paveikto. Klases bija sagatavojušas mīļas atvadu dāvaniņas, teica pateicības vārdus un cieši apskāva. Kopīgi tika dejota deja “Genovefa”, kas Mariai asociēsies ar Latviju. Jaunāko klašu skolēni tā arī nevar saprast, kāpēc Mariai jādodas prom, ja viņai šeit patīk un ja viņa pat jau māk tekoši runāt latviski. Maria lielākos skolēnus un darbiniekus cienāja ar kūkām.

Pēc kopīgā sanākšanas mirkļa Maria un viņas draugi – citi ārvalstu brīvprātīgie – bērnus gaidīja zālē, kur kopīgi izgatavoja gaismas lukturīšus no stikla burciņām.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente