Izglītības programmas Gulbenes sākumskolā

Gulbenes sākumskolā apgūstamās izglītības programmas

  • Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klasei) programma,

izglītības programmas kods -11011111.

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(1. -6. klase), izglītības programmas kods -11015611.

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

(1. līdz 9.klase), izglītības programmas kods -11015811.