Grieķijā privātā sākumskolā pieredzētais

Erasmus+ programmas projekta ietvaros mēs – Gulbenes sākumskolas skolotājas Inga Anča un Aija Miķelsone – devāmies pieredzes apmaiņā uz Grieķiju. Mums bija iespēja piedalīties kursos, kas tika organizēti Atēnās privātā sākumskolā. Piedalījāmies arī skolas mācību stundu darbā, kā arī aktivitātēs ārpus tā. Mēs vēlējāmies ieraudzīt jaunas darba metodes un idejas, ko varētu iedzīvināt savā skolā.

Šobrīd pakāpeniski realizējam interesantāko, ko saskatījām Grieķijas privātskolā. Vēlamies par savu pieredzi pastāstīt arī plašākai auditorijai.

Ar ko tad atšķiras privātskola ārzemēs no mūsu valsts skolas?

Pamanījām, ka šajā skolā skolēni mācību stundās ļoti daudz eksperimentē, spēlē spēles, prezentē savu veikumu, ļoti daudz darbojas praktiski. Bērniem pašiem jānonāk pie secinājumiem, atklājumiem. Piemēram, matemātikā katrs varēja izvēlēties savu matemātisko spēli planšetdatorā. Ar spēles palīdzību apguva kādu matemātisko likumsakarību. Nodarbībās ļoti bieži bērni mācās, izmantojot grupu darba metodi. Ir nodarbības, kurās bērni var izvēlēties – darboties  grupiņās vai individuāli. Katrs bērns vai katra grupa veic atšķirīgus uzdevumus. Viņi sasaista mācīto ar reālo dzīvi, dodoties mācību ekskursijās uz muzejiem u.c. Radās sajūta, ka skolā audzina jaunos zinātniekus, pētniekus.

Šī sākumskola ir bilinguāla. Skolā dominējošā ir angļu valoda. Lielākā mācību stundu daļa notiek angļu valodā (tajā skaitā vēsture, matemātika, vizuālā māksla u.c.), informācija uz stendiem un citur skolas telpās ir arī angļu valodā, kas mūs ļoti uzrunāja kā netiešs svešvalodu apguves rīks.

Katrā mācību stundā tiek izmantotas informāciju tehnoloģijas. Strādā gan uz lielā ekrāna, gan katrs savā planšetē. Milzīga atšķirība ir finansiālais nodrošinājums. Skolai ir laba materiālā bāze. Ne skolēni, ne skolotāji necenšas (nemācās) kaut ko  taupīt.

Skolai ir arī mini zoodārzs, kurā mitinās āzis, ēzelis, suņi, zosis, bruņurupuči. Pašiem skolēniem jārūpējas arī par savu nelielo garšvielu dārziņu.

Pavadot vienu nedēļu grieķu privātās sākumskolas telpās, apgūstot dažādas darba metodes seminārveida nodarbībās, iesaistoties un līdzdarbojoties stundu darbā vai vērojot tās, radās iespaids, ka mūsu bērni ir aktīvāki, patstāvīgāki, ar labākām sociālajām prasmēm. Tādi ir skolotājas Ingas secinājumi.

Bērni uz šo skolu ierodas no ļoti plašas apkārtnes. Skolēni tiek izvadāti ar skolas autobusu – pievesti pie mājas, kur katru sagaida kāds pieaugušais. Tas ir skaists solis – pretīmnākšana strādājošiem vecākiem.

Skolas kolektīvs ir ļoti saliedēts. Ir viens skolotājs, kas visus atbalsta. Nav drūmu bērnu, visi mācās ar prieku. Apkopēja nedusmojas – ar prieku uztver bērnu mācīšanās procesu un izgāztas krāsas vai noķēpātu krēslu sakopšanu.

Atēnu skolas darbinieki vēlējās kaut ko uzzināt par izglītības sistēmu Latvijā. Mēs rādījām foto un stāstījām par savas skolas dzīvi. Skolotāji bija priecīgi dalīties pieredzē. Skolotāja Inga izmantoja iespēju līdzdarboties jogas nodarbībā.

Starpbrīžus skolotāji kopā ar bērniem pavada dzīvojoties ārā mierīgā atmosfērā. Skolas  teritorija, kas ir norobežota ar sētu, tam ir piemērota. Klasē parasti vienlaikus ir divi skolotāji.

Piedaloties šajā  projektā, ieguvām daudz jaunu ideju darbam mūsu skolā. Bijām priecīgas arī par iespēju apskatīt Atēnas.

Gulbenes sākumskolas skolotājas Aija Miķelsone un Inga Anča

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.