Spāņu dienas Gulbenes sākumskolā

Marta pēdējā nedēļā skolā darbojās 3 spāņu meitenes. Spāņu dienu ietvaros 28. un 29. martā mūsu Maria palīgā bija aicinājusi brīvprātīgo jaunieti Sandru, kura ikdienā strādā Lejasciema jauniešu centrā “Pulss” un jaunieti Kristīnu, kura ir brīvprātīgā Ādažu brīvajā Valdorfa skolā.

28. martā meitenes organizēja Spāņu vakaru pieaugušajiem. Viņām palīdzēja mūsu skolas pašpārvaldes bērni. 29. martā viņas piedalījās vecāko sākumskolēnu mūzikas, angļu valodas un klases stundās, iepazīstinot ar spāņu kultūru un tradīcijām. Garajā starpbrīdī viņas spēlēja tradicionālās spāņu spēles ar jaunākajiem sākumskolēniem.

Pati Maria par Spāņu dienām saka: ”Man bija interesanti mācīt dažādas spāņu spēles gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šīs spēles Spānijā visi zina kā bērnu spēles. Es nekad nebiju domājusi par tām kā spāņu tradicionālajām spēlēm, bet tās tik tiešām tādas ir. Baudīju, kā citi (gan pieaugušie, gan bērni)  priecājās. Mans secinājums, ka mēs laikam paši īsti nenovērtējam to, kas mums ir.

Kad piedalījāmies mūzikas stundā un stāstījām par spāņu mūziku, pārsteidza, cik ieinteresēti mūsu skolas bērni bija. Stāstījām arī par karnevālu, citām tradīcijām un sacensībām, kas mūsu valstī notiek. Sandra nāk no Basku daļas, bet Kristīna – no Kanāriju salām. Tradīcijas un mūzika katrā valsts daļā atšķiras.

Uz pasākumu ielūdzu savus spāņu valodas studentus, kas katru nedēļu kopā ar mani apgūst spāņu valodu, kā arī savus draugus – citus ārzemju brīvprātīgos jauniešus. Protams, biju uztraukusies, kā viss noritēs. Skolēnu pašpārvaldes bērni palīdzēja gan tulkot, gan ar organizatoriskajām lietām, par ko viņiem liels paldies.”

Arī skolēnu pašpārvaldes bērniem ir savi iespaidi. Reinis un Renārs saka: “Bja garšīgs ēdiens. Visvairāk garšoja kroketes un tortilla.” Reinis turpina: “Viena spāņu spēle bija ļoti līdzīga mūsu “Riču Raču”.”

Bernadeta saka: “Viss pasākums kopumā vija interesants. Man īpaši patika kāršu spēle. Bija interesanti tulkot no angļu valodas uz latviešu un otrādi.”

Enijai pasākums šķitis jauks un viņa mudina Mariu atkārtot to vēlreiz. Enijai vislabāk patika spēle ar zosīm, kas līdzinās mūsu “Cirkum.”

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente