Kad Grieķija un Francija ir izbraukātas…

Jau kāds laiks pagājis, kopš mūsu skolotājas atgriezušās no projekta aktivitātēm – mobilitātēm Grieķijā un Francijā.

Ir iegūti spilgti iespaidi, kā arī atvestas idejas un metodes, kas jau lēnām tiek apkopotas un nodotas tālāk kolēģiem.

Skolotājas Inga Anča un Aija Miķelsone, kuras piedalījās kursos privātā sākumskolā Grieķijā, kolēģus aicināja uz nodarbību, kuras laikā gan stāstīja par pieredzēto, gan rādīja foto no ceļojuma un pašas kursu norises vietas. Skolotājas bija sagatavojušas prezentāciju un rosināja kolēģus to ļoti uzmanīgi skatīties, piefiksējot idejas un metodes, kuras būtu vērtīgi ieviest mūsu skolā. Tāpat arī katrs pedagogs tika aicināts aizdomāties, ko tieši viņš vēlas ieviest savā klasē – kas bērnu mācīšanās procesu padarītu interaktīvāku. Pēc tam pierakstītās idejas tika apkopotas un tālāk skolotāji tika aicināti tikties citā reizē nu jau darba grupiņā, kad plānos, zīmēs un organizēs visu, lai šīs idejas vizuālā veidā ienāktu mūsu skolā.

Skolotāja Dace pēc atgriešanās no kursiem Francijā, kur mācījās par spēļu metodes izmantošanu mācību procesā, arī rīkoja metodisku pēcpusdienu, kur kolēģiem stāstīja par pieredzēto un piedzīvoto Francijas sirdī Parīzē, kā arī dalījās dažās metodēs. Skolotāji pa nodarbību telpu nēsāja plastmasas glāzītes, pūta tenisa bumbiņas, sprauda knaģus direktora apģērbā utt. Tas viss ar mērķi dot ieskatu skolotājiem, kā spēles metožu izmantošana var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus.

Šīs nodarbības bija tikai neliels ieskats ārzemju mobilitātēs pieredzētajā un piedzīvotajā. Mobilitāšu dalībnieces apkopo metodes, ar kolēģu atbalstu šo- to jau vizuāli iedzīvina skolas vidē, kā arī strādās pie kursu programmas izveides, ko vadīs kolēģiem.

Kā tieši tas viss tiks iedzīvināts skolas vidē – to paturēsim noslēpumā, vien aicināsim pašus uzmanīgi vērot, kā skola un skolas apkārtne maziem solīšiem mainās.

Elīna Nagle – skolas projektu asistente

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.