Mācību darbs

Gulbenes sākumskola ir Gulbenes novada pašvaldības dibināta vispārējas izglītības mācību iestāde, kas nodrošina izglītības ieguvi valsts valodā. Tā piedāvā apgūt licencētas un akreditētas pamatizglītības.