Es – savas karjeras būvnieks un pavēlnieks.

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros februārī Gulbenes sākumskolā risinājas pirmās interaktīva satura nodarbības ciklā “Es – savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!”.

1.-4.klašu skolēni darbojās grupās profesionāla kouča Sanitas Šiballo vadībā. Koučs ir personīgās izaugsmes treneris, kurš šoreiz skolēniem palīdzēja izzināt sevi, savas prasmes, spējas un talantus, lai meklētu un atrastu sevī resursus savu mērķu īstenošanai, lai mācītos iekšējos resursus pārvaldīt.

Aktivitātes sākās ar jautājumu:“Kāds es esmu?”. Ar šo jautājumu sākās iepazīšanās ar nodarbību tēmu. Nodarbība ritēja kā diskusija par  jautājumiem: kādas rakstura īpašības skolēni zina, ar ko atšķiras viens no otra, kāpēc jāzina savas stiprās un vājās puses u.c.

Skolēnus aizrāva  aktivitāte “Zīmējums. Portrets”, kas bija veltīta sevis izzināšanai. Skolēni strādāja individuāli, turpinot sevis iepazīšanu un apzināšanos, un tad pāros, pilnveidojot savstarpējo sadarbību un izzinot – cik dažādi esam.

Interesanta bija spēle – vingrinājums “Es varu!”. Uzdevums vērsts uz to, lai parādītu, ka prasmju nostiprināšanai nepieciešams ne tikai zināt, kas jādara, bet ir jāiemācās izmantot šīs iegūtās prasmes.

Tāda veida nodarbībās koučs tic katra skolēna individuālajām spējām, palīdz atklāt un sajust katram pašam savu varēšanu un izmantot to.

Atklāsim savas neapzinātās spējas un iedrošināsimies sasniegt to, ko patiešām vēlamies!

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

                                                                                                                         Sandra Resne

                                                                                                      Pedagogs karjeras konsultants