Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitātes mūsu skolā 2018./2019.m.g.pirmajā semestrī