Kur palikušas skolotājas?

Ja kāds šonedēļ ir satraucies, jo skolā neredz skolotājas Aiju Miķelsoni un Ingu Anču, tad ziniet, ka viss ir kārtībā. Skolotājas ir devušās uz Grieķiju, kur privātā sākumskolā pašas mācās un skatās, kā mācās grieķu bērni. Tādējādi viņas smeļas idejas mūsu skolai – interesantākai skolas videi un mācību stundām.

Skolotāju mobilitāte uz Grieķiju ir pirmās aktivitātes skolas īstenotajā Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektā.

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.