STEM projekts ir noslēdzies

Kopš 2016. gada septembra Gulbenes sākumskola kopā ar citām 5 Eiropas sākumskolām vai skolu sākumskolas vecuma posmiem no Beļģijas, Norvēģijas, Somijas, Polijas un Slovākijas īstenoja 25 mēnešus garo projektu “The ICT road to STEM through TCC”. Projekts gan mūsu, gan citām Eiropas skolām ir ļāvis daudz savādāk un plašāk paskatīties uz STEM mācību priekšmetiem (zinātne, tehnogoģijas, inženierzinātne, matemātika) jeb, vienkāršos vārdos sakot, – savādāk apgūt dabaszinības, matemātiku, IT u.c. priekšmetus, kā arī stiprinājis mūs starptautiskā sadarbībā un komunikācijā, ko ir nācies veikt nemitīgi.

Ir darīts daudz un neiedomājamos veidos… Skola ir piedalījusies vairāk kā 40 dažādās starptautiskās videokonferencēs, izmantojot Skype for Business. Konferences ir bijušas gan vienas skolas vienai klasei pret citas skolas citu klasi, gan 3 skolām kopā, gan visām 6 partnerskolām tiekoties vienlaicīgi pilnā sastāvā vienā videokonferencē. Esam rādījuši zinātniskus eksperimentus, veikuši lielos izaicinājumus, apguvuši coding jeb programmēšanu, apguvuši un pielietojuši dažādas video veidošanas aplikācijas, runājuši par interneta drošību un iztsrādājuši noteikumus. Šo 2 gadu laikā angļu valoda skolā ir skanējusi daudz vairāk nekā iepriekš. Mums ir bijusi lielāka nepieciešamība to apgūt, jo ir taču bijis jātiekas Skype ar citu Eiropas skolu bērniem un vieniem otri jāsaprot, kā arī jājautā, jāatbild uz viņu jautājumiem un pat kopīgi jādarbojas koplietojamā dokumentā. Jā, tā esam auguši pa šiem 2 interesantajiem gadiem.

Arī skolotājas ir devušās starptautiskās mācībās gan uz Somiju, gan Poliju un uz skolu atvedušas jaunas, interesantas mācību metodes, idejas, kā arī jaunus projektā veicamos uzdevumus, ko kopīgi īstenojām pat visas skolas līmenī.

Ar to visu esam dalījušies gan novada līmenī, piedāvājot citiem iepazīties ar to, ko mēs projektā darām, ko apgūstam, gan Nacionālajā Aģentūrā visas valsts līmenī, kad tikām uzaicināti, lai par savu darbu projektā dalītos ar citām Latvijas izglītības iestādēm, kas tajā brīdī spēra pirmos soļus savu skolu stratēģisko sadarbības partnerību projektos.

Strādāts ir daudz. Mums no projekta paliek milzu vezums patīkami satraucošu un pozitīvu mirkļu, kas mums katram ir ļāvuši piedzīvot ko jaunu un augt, kā arī zināšanas, ko esam ieguvuši. Jā, mums ir arī vairāk draugu citās Eiropas daļās. Esam uz savu skolu pārnesuši un pārveduši idejas, no kurām daudzas jau ir iedzīvojušās mūsos, skolas ēkā, telpās un mūsu stundās. Skolā projekta laikā ir tapusi izlaušanās istaba par tēmu “Drošība internetā”, ko gan latviešu, gan angļu valodā ir veidojuši paši skolotāji, ir radusies ideja par dabaszinību jeb STEM klases izveidi skolā, kas būs ērtāka vide STEM priekšmetu apgūšanai, kā arī vieta, no kuras varēsim turpināt veikt savas tiešsaistes kopstundas Skype STEM u.c. priekšmetos ar projekta partnerskolu bērniem. Kā arī uz skolas kāpnēm dzīvosies cipari un interesantas lietas, kas ir pašu skolotāju ideja, kā uzturēt skolēnu interesi par STEM priekšmetiem ikdienā.

Lai arī projekts jau ir oficiāli noslēdzies, tam punktu neliekam. Esam pateicīgi saviem projekta partneriem par lielisko kopīgo darbu un brīnišķīgajiem rezultātiem, kā arī pieredzēm, ko kopā esam guvuši. Mēs viņus atkal satiksim ikdienā Skype vidē jaunās tiešsaistes stundās, kad atkal dalīsimies ar to, ko katrs zinām, kā arī runāsim angliski.

Gulbenes sākumskola īsteno starpskolu stratēģisko partnerību projektu  “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.