Friederike un Maria – kas viņas ir?

Jau kopš septembra mūsu skolā ir 2 čakli palīgi – vācu meitene Friederike un spāņu meitene Maria. Jaunietes ir ieradušās šeit brīvprātīgajā darbā.

Pa šo laiku daudz kas ir izdarīts: meitenes ir iedzīvojušās mūsu pilsētā un arī skolā. Jau aktīvi notiek meiteņu pašu aktivitātes. Mariai patīk palīdzēt ritmikas nodarbībās, kā arī pašai vadīt aktivitātes. Viņa vada spēles bērniem, strādā ar skolēnu pašpārvaldi, vada angļu valodas nodarbības skolas pieaugušajiem un spāņu valodas nodarbības interesentiem. Maria prezentē savu valsti bērniem un piedāvā no baloniem veidot interesentas lietas.

Vācu meitenes Friederikes ilgas pēc mājām ir bijušas lielākas, nekā vēlme un spēja palikt pie mums – projektā, tāpēc esam palaiduši viņu mājās un meklējam citu brīvprātīgo, kas turpinās Friederikes iesākto darbu.

Pirms došanās atpakaļ uz Vāciju, Friederike un mūzikas skolotāja Vita 3 dienu garumā pusdienu starpbrīžos piedāvāja sākumskolēniem iespēju izgatavot savu mūzikas instrumentu. Bērni varēja izpausties – izmantot dažādus materiālus, noformēt visu pēc sirds patikas un izvēlēties sev patīkamāko skaņu. Tapa kastaņetes no metāla korķiem, grabuļi un lietus koki no kartona rullīšiem un sāls, cukura, rīsiem vai griķiem, kā arī koklītes…

Ar oktobri darbu uzsāka arī jaunā skolēnu pašpārvalde. Pirmā tikšanās reizē komanda veica saliedējošas aktivitātes, kā arī kā jaunie žurnālisti vadīja nopietnu mazo preses konferenci ar tās īpašajiem VIP viesiem Mariu un Friederiki. Jums, šī raksta lasītājiem, ir ekskluzīva iespēja noskatīties šo interviju šeit: https://www.youtube.com/watch?v=7z5sKYQzMoc

Tiekamies ar Mariu viņas piedāvātajās aktivitātēs: radio, žurnālistikas un foto klubiņos (sekot informācijai skolā un sociālajos tīklos), spēļu dienā. Gaidām arī citus viņas piedāvājumus, kā arī turam īkšķus, lai tuvākajā laikā mums izrodas artrast jaunu brīvprātīgo Friederikes vietā un lai varam turpināt projektu ar vēl krāsainākām un radošākām aktivitātēm gan skolas saimei, gan visiem interesentiem.

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

radam_prieku