Foto 2010./2011.

Skolotāju ekskursija

10sk-ex

Iestāžu sporta spēles

1011iest-sp

Ekskursija

1011labin

Ziemassvētki

1011zsv

Meteņi

1011meteni