Mobilitāšu projekts “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes”

No 2018. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. jūlijam – vesela gada garumā skolā īstenosim projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Tas ir skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projekts, kuram finansējumu dod Erasmus+ programma. Līdzīga veida projektu īstenojām 2016./17. mācību gadā, kad arī 3 mūsu skolas skolotāji devās uz ārzemēm, lai stiprinātu savas IKT prasmes, pārvestu mums jaunas metodes, kā arī lai mācītos par kultūrdažādību.

Šis projekts dos iespēju citām 3 mūsu skolas skolotājām – Dacei Kablukovai, Ingai Ančai un Aijai Miķelsonei doties uz citām Eiropas valstīm, kur smelties idejas un metodes mūsu skolas vides iekārtošanai un mācību metožu dažādošanai.

Vēl šogad skolotājas Inga un Aija M. dosies uz Grieķiju, kur privātā sākumskolā, kas ir arī mācību centrs, piedalīsies kursos, kas palīdzēs dažādod mūsu mācību darbu dažādos priekšmetos. Skolotājas uzturēsies skolā, kas ir iekārtota interesantā veidā – pats skolas iekārtojums palīdz bērniem apgūt dažādus mācību priekšmetus. Idejas un metodes, kādas skola izmanto mācīšanai, skolotājas apgūs kursos un pēc tam centīsies iedzīvināt mūsu skolā.

Nākamā gada sākumā skolotāja Dace dosies uz Franciju, kur piedalīsies kursos par dažādu iekštelpu un āra spēļu izmantošanu mācību procesā.

Pēc dalības kuros, skolotājas dalīsies ar savu pieredzi ar kolēģiem, kā arī veidos darba grupu, kura viņiem palīdzēs apkopot un iedzīvināt idejas un metodes skolas vidē. Lai tas notiktu, būs nepieciešams visas skolas saimes atbalsts. Piesaistīsim arī vecākus.

Gulbenes sākumskola īsteno Erasmus+ programmas skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes projektu “Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” (Nr.: 2018-1-LV01-KA101-046885). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.