Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!” priecēs mūs visu mācību gadu. Ar projekta palīdzību plānots skolā ienest vairāk radošuma – ļaut gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī plašākai sabiedrībai radoši izpausties un darboties kopā ar citu kultūru jauniešiem.

Projektā uzņemam jaunieti no Spānjas, kuras uzdevums ir dot iespēju mums sadraudzēties gan ar deju, gan foto un žurnālistikas lietām.

Otrs jaunietis – pirmos 2 mēnešus vācu meitene, pēc tam brīvprātīgais no Gruzijas – mūs priecē ar muzikālām izpausmēm, kā arī mākslu.

Tāpat arī projektā būs iespēja apgūt jauniešu piedāvātās svešvalodas. Viņi iepazīstinās ar savu kultūru.

Projektā iesaistīsim arī skolas ilggadējos draugus pilsētas aktīvās omītes. Arī viņas sadarbosies ar jauniešiem. Viņi mēģinās kopīgi vadīt kādas aktivitātes. Arī skolēnu vecāki un paši bērni tiks aicināti dalīties savās prasmēs.

Darbosimies kopā un radīsim prieku paši sev!

Brīvprātīgā darba projekts “Radām prieku!”, 2018-2-LV02-KA125-002217, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle, skolas projektu asistente