Foto 2006./2007.

2006. gada 1. septembris

0607sept

Rudens ekskursijas

0607rud

Iesvētības

0607iesv

Dažādi

0607daz

Pasākumi skolotājiem

0607sk

Lieldienas

0607lield

Mūsu jaunākie

0607-1kl

Valentīndiena

0607valent

Pasākumi maijā

0607maijs