Sākumskolēni un brīvprātīgais darbs…

Gulbenes sākumskolā ir tapusi plakātu siena. Šī siena ir īpaša, jo stāsta par to, ko sākumskolas vecuma bērni saprot ar jēdzienu “brīvprātīgais darbs”.

Karjeras dienu pasākumā šī gada aprīlī un muzeju nakts laikā, kad skola tika atvērta apmeklētājiem, gan mūsu sākumskolas bērniem, gan novada sākumskolēniem, bija iespēja radošā darbnīcā ar mūsu brīvprātīgo Judit no Spānijas aizdomāties par brīvprātīgo darbu. Judit iepazīstināja ar lietām, ko pati dara kā brīvprātīgā, jautāja bērniem, vai viņi zina, ka Gulbenes novadā brīvprātīgo darbu veic gan ārzemju, gan vietējie brīvprātīgie – jaunieši, pieaugušie un seniori. Judit lūdza bērniem aizdomāties par saviem talantiem, prasmēm un stiprajām pusēm – kas viņiem sagādā prieku un ko viņi paši varētu darīt brīvprātīgi. Tapa atsevišķi mazi plakāti, kā arī daži aktivitātei veltīja vairāk laika un izveidoja kolāžu – ko saprot ar brīvprātīgo darbu un ko varētu darīt paši.

Visvairāk bērnu ir gatavi citiem nodot savas prasmes sporta jomā – mācīt futbolu, basketbolu, volejbolu. Cits gatavs iemācīt ātri skriet un braukt ar riteni. Cits – mācīt brīvo cīņu, soļot, pat nodarboties ar ūdenssportu. Bērniem ir ideja pašiem organizēt akrobātikas pulciņu vai treniņus, trenēt citus vieglatlētikā. Cits var palīdzēt uzturēt labu formu. Daudzi sākumskolas vecuma bērni ir gatavi palīdzēt dažādu pasākumu organizēšanā, viens uzņemtos organizēt sacensības.

Skolēniem ir vēlme citiem mācīt spēlēt dažādus mūzikas instrumentus – klavieres, vijoli, flautu, ģitāru, saksofonu, kā arī mācīt dziedāt un dejot. Daudzi varētu parādīt, kā zīmēt.

Vairāki ir gatavi mācīt krievu un latviešu valodu, kā arī palīdzēt tulkot no angļu valodas, kam nepieciešams. Var arī mācīt  matemātiku un palīdzēt pildīt mājasdarbus.

Ļoti daudzi bērni ir gatavi pavadīt laiku, palīdzot veciem cilvēkiem, runājoties ar viņiem vai lasot grāmatu, kā arī apkopt viņus. Cits piedāvā iemācīt jebkuram spēles un veidu, kā pavadīt brīvo laiku. Daudzi bērni kā brīvprātīgo darbu minējuši palīdzēšanu cilvēkiem. Kāds vēlas pamācīt citus bērnus, kā uzvesties skolā, cits – mācīt kā pieklājīgi uzvesties sabiedriskajā dzīvē. Vairāki ir gatavi pieskatīt mazos bērnus un ar viņiem spēlēties, arī būt skolotāji jaunākiem bērniem. Varētu arī krāt naudu un ziedot slimiem bērniem, kuri atrodas veselības centros, kā arī iepriecināt šos bērnus, ierodoties pie viņiem un pasniedzot mazas dāvaniņas. Var arī gatavot citiem mazus pāsteigumus – mantiņas.

Bērni citiem vēlas mācīt par dabu. Brīvprātīgais darbs varot būt arī jautrības rīkošana un cilvēku smīdināšana vai vienkārša runāšanās ar citiem. Kāds varētu palīdzēt gatavot ēst pasākumos. Citam ir doma palīdzēt cilvēkiem dabūt atpakaļ viņu mantu… Kāds gatavs palīdzēt ar kokapstrādi un kāds – satīrīt ielas no lapām. Jā, varētu citiem pamācīt arī, kā pareizi ķert zivis. Varam arī stādīt ziedus un audzēt augus, arī no citām zemēm atvest un izaudzēt neparastus augļus. Cits kā brīvprātīgo darbu izjūt draudzēšanos ar citiem un palīdzēšanu savai mammai. Pāris bērni ir gatavi pamācīt citus darbā ar datoru un programmēt. Daudzi gatavi iemācīt jāt ar zirgu, iepazīstināt ar dzīvniekiem. Brīvprātīgais darbs var būt arī palīdzēšana dzīvniekiem atrast mājas, tos apkopt. Cits varētu spēlēties ar kaķiem.

Bērni ir gatavi rīkot uz ielas koncertus, spēlēt mūzikas instrumentus ar mērķi vākt naudu labdarībai. Vairāki bērni redz sevī resursu afišu veidošanā, zīmēšanā un reklāmu veidošanā. Kāds to darītu ar mērķi iepriecināt un palīdzēt bērniem. Varētu arī mācīt pareizi sist… pašaizsardzības nolūkos. Var arī “nest drēbes uz namu” un pabarot bezpajumtniekus. Cits vēlētos pārveidot vecākus cilvēkus par mūsdienīgākiem un jauniešiem tuvākiem. Kāds uzskata, ka brīvprātīgais darbs ir arī sapņošana, domāšana, ceļošana, ģimene, ēdieni, mūzika, jautrība un priecāšanās. Brīvprātīgais darbs piedāvājot iespēju iepazīt citas kultūras un cilvēkus, iegūt jaunus draugus.

Brīvprātīgais darbs esot strādāt sirdspriekam… palīdzēt tiem, kam ļoti vajag.

8 gadus vecais Druvis aizdomājas… jo izrādās, ka ik nedēļu kaimiņu tantei piegādā nepieciešamo pārtiku. Jāiet ir labs gabaliņš – pāri kalnam. Zēns līdz šim nebija aizdomājies, ka tas ir brīvprātīgais darbs.

Tas ir apkopojums sajūtām un domām, ko radījis sabiedrībā notiekošais un mūsu novadā un skolā pieredzētais vietējais un starptautiskais brīvprātīgais darbs.

Redzi, Latvija, redzi, mūsu novadiņ – nākotne būs skaista! Ir tik daudzi, kas ir gatavi darīt darbus brīvprātīgi.

Elīna Nagle, Gulbenes sākumskolas projektu asistente

Brīvprātīgā darba projekts “Team”, Nr. 2017-2-LV02-KA105-001659, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.