Sākas STEM “LIELIE IZAICINĀJUMI”!

Sākas STEM “LIELIE IZAICINĀJUMI”!

Zaļā gaisma tiek dota mūsu 2 gadus ilgā STEM projekta galvenajai aktivitātei – “LIELAJIEM IZAICINĀJUMIEM”!

Lai gan Gulbenes sākumskola ir jau paspējusi aizskriet soli priekšā un projektu nedēļu pavadījusi ar “LIELAJIEM IZAICINĀJUMIEM” – pētot informāciju, eksperimentējot, uzņemot foto un video, kā arī veidojot savas video filmiņas, lielajā STEM projektā darbošanās sākas tagad.

Katra projekta partnerskola ir izveidojusi video treileri ar uzdevumu “LIELAJAM IZAICINĀJUMAM” kādam vecuma posmam.

Vai pēc visu video noskatīšanās saprotat:

  1. Kas ir “LIELIE IZAICINĀJUMI”?
  2. kāds uzdevums katrai klasei jāveic?
  • Starta video “LIELAJIEM IZAICINĀJUMIEM” visām klasēm – auori beļģi

https://youtu.be/tF1yvOr8Bkg

  1. klasēm – autori beļģi

https://youtu.be/JQJrhlanKBk

2. klasēm – autori somi

https://youtu.be/WRlibCW33G0

3. klasēm – autori slovāki

https://www.youtube.com/watch?v=U5JLJ9UdT-w

4. klasēm – autori Gulbenes sākumskolas 4.a klases skolēni un audzinātāja Aija Ūdre. Tehniski atbalstīja skolotāja Dace Kļava.

https://www.youtube.com/watch?v=OBJxmeHOw8c&t=9s

5. klasēm – autori poļi

link

6. klasēm – autori norvēģi

https://youtu.be/LMVcCoWjEYE

5.a un 6.c klašu skolēni vēl strādās tālāk – plānojot un veicot uzdevumus kopā ar citu projekta partnerskolu bērniem starptautiskās grupās.

Gulbenes sākumskola īsteno starpskolu stratēģisko partnerību projektu  “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5). 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.