Projekts turpinās arī 2018. gadā. … Īss atskats uz 2017. gadu projektā.

Mūsu skola turpina darbu starptautiskā projektā, kur 6 Eiropas skolas starptautiski sadarbojamies un komunicējam ar informāciju tehnoloģiju palīdzību, lai kopīgi visi nokļūtu līdz vienam mērķim – lielākai interesei un priekam par STEM mācību priekšmetiem (t.i. dabaszinības, tehnoloģijas, matemātika).

Pagājušajā gadā projekta ietvaros esam apguvuši gan spēļu programmēšanu, gan piedalījušies zinātnisku eksperimentu videokonferencēs ar citām Eiropas skolām, gan arī devušies uz citām novada skolām mācīt, ko projekta laikā esam apguvuši. Pagājušā gadā uz mācībām Somijā un Polijā sūtījām vairākus savus skolotājus, un septembrī paši skolā uzņēmām skolotājus no citām projekta partnerskolām. Varam lepoties, jo paši (sākumskolēni) kā gidi iepazīstinājām ārvalstu skolotājus ar mūsu skolu un iesaistījām stundu darbā.

Paveikts ir ļoti daudz, bet projekts turpināsies vēl līdz 2018. gada septembrim.

Gada noslēgumā – decembrī – klasēs vairāk runājām par drošību internetā, kā arī izstrādājām noteikumus, ko turpmāk ievērosim gan skolā, gan mājās darbojoties internetā. Dažas klases (2.a., 3. b un 3. c, kā arī 5.a) par šo tēmu runāja arī ar citu projekta partnerskolu skolēniem Beļģijā, Polijā un Norvēģijā. Skolēni tikās videokonferencēs, kur ne tikai prezentēja savas klases noteikumus. Jaunākās klases saviem draugiem Polijā un Beļģijā veltīja Latviešu dziesmas, bet 5.a klase ar norvēģu skolēniem kopīgi darbojās internetā koplietojamā dokumentā, kur izveidoja kopīgus noteikumus, kā droši darboties internetā, kā arī runāja par dzīvi Latvijā un Norvēģijā.

Uzdevumi projektā kļūst arvien grūtāki, bet mūsu zināšanas aug, tāpēc ar visu galā tiekam lieliski.

Liels paldies skolotājiem un skolēniem par dalību projekta aktivitātēs! Viss turpinās! Jau februārī veiksim “Lielos izaicinājumus”. Kas tie tādi? Par to februārī!

Gulbenes sākumskola īsteno starpskolu stratēģisko partnerību projektu  “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5). 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Elīna Nagle

Skolas projektu asistente

 

 

 

10