Gulbenes sākumskolas padomes sastāvs 2017./2018.m.g.

Pārstāvniecība Klase Skolas padomes locekļi
Vecāki 2.a Dina Markova
2.b Līga Rone
3.b Santa Veselova (padomes priekšsēdētāja)
4.b Normunds Aizpurs
5.b Gatis Priedītis
6.a Inese Laizāne
Skolēni 6.a Kristiāna Kampova
6.b Amanda Priedīte
6.c Pēteris Romanovs
Pedagogi Sarmīte Ieleja
Dace Kļava
Aivars Mednis