Eiropas Brīvprātīgā darba projekts “Team”

Gaidām brīvprātīgo jaunieti no Spānijas

Ar decembri mūsu skolā aktivitātes sāks brīvprātīgā jauniete Judit, kura dzīvo Spānijā – Vidusjūras salā Menorkā. Judit ir 22 gadi un viņai ļoti patīk jautrība, sports un aktīvs dzīvesveids. 9 mēnešu garumā (ieskaitot augustu) kopā ar Judit veiksim dažādas aktivitātes. Viņa mums palīdzēs skolā un klašu kolektīvos stiprināt komandas garu. Ne par velti šis Eiropas Brīvprātīgā darba projekts saucas “Team” (tulkojumā no angļu valodas – komanda).

Judit palīdzēs skolotājiem stundās, piedāvās aktivitātes bērniem pusdienu starpbrīžos, kopā ar skolotājiem gatavos savādākas stundas bērniem, veiks sporta un citas aktivitātes gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, iepazīstinās mūs ar savu kultūru un tradīcijām. Lūgsim viņu mums mācīt spāņu valodu, kā arī visi praktizēsim savas angļu valodas zināšanas.

 

Projekts “Team”, Nr. 2017-2-LV02-KA105-001659, tiek īstenots laika posmā no 01.09.2017.-31.08.2018. un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Elīna Nagle

Gulbenes sākumskolas projektu asistente