Projekts SAM 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001)


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001) aktivitātes Gulbenes sākumskolā 2017./2018. mācību gadā

Atbalstošās nodarbības

Pedagogs Nodarbības nosaukums Nodarbību diena Nodarbību laiks Telpa
Sandra Aņisimova “Mācos ar prieku” 1.-6.kl. piektdiena 8.00-08.25 14.20- 15.55 32.
Lienīte Leišavniece Jauno pētnieku klubs  “Izzināt ir stilīgi!” 4.-6.kl. pirmdien,

trešdiena

14.20-15.00

13.30-14.10

43.
Baiba Dzērve “Mācos ar prieku”  1.-6.kl. otrdiena,

trešdiena,

piektdiena

7.45 – 8.25

7.45 – 8.25

7.45 – 8.25

202.
Ligita Kordule “Mācos ar prieku”
1.-6.kl.
pirmdiena,

trešdiena

13.30 – 14.30 14.05 – 15.05 40.
Vija Andževa  “Mācos ar prieku”

1.-6.kl.

pirmdiena,

otrdiena

13.30 – 14.30
13.30 – 14.30
41.
Maira Miķelsone Praktiskās nodarbības skolas bibliotēkā “Riti raiti valodiņa” 1.-4.kl. Katra mēneša pirmdiena,

1. un 3. mēneša otrdiena

2. un 4. mēneša ceturtdiena

14.20 – 15.20

13.30- 15.30

14.20-16.20

Bibliotēka vai 33.kab.
Diāna Aumeistere “Mācos ar prieku” 1.-6.kl. trešdiena,

ceturtdiena

14.20 – 15.20

14.20 – 15.20

44.
Dina Tiltiņa “Jauno programmētāju pulciņš” 1.-6.kl. trešdiena 15.10 – 16.10 29.
Andris Dzērve pulciņš “Spēles ar koku” koka pārtapšana  5.-6.kl. otrdiena 14.20 – 16.20 1.
Inese Gabrāne Pulciņš “Smilšu spēles + kinētiskās smiltis” 1.-6.kl. ceturtdiena 13.30 – 14.30 308.
Dina Tiltiņa Netradicionālie rokdarbi “Radošo pirkstiņu sapņu māja” 5.-6.kl. otrdiena 14.20 – 15.20 21.
Dace Kļava

 

 

Līga Seņkāne

Pulciņš “Meistarstiķis” (robotika, Lego, konstruktori, kodēšana) 1.-6.kl.

Logopēda konsultācijas (1.-6.kl.)

otrdiena

 

 

katru dienu

14.20 – 15.20

 

 

8.00-16.00

39.

 

 

“Pakāpieni”