Lielie izaicinājumi Polijā

Šķiet, dažkārt skolotājam gribētos vienkārši nedarīt nekā. It kā vienkārši, ņemot vērā, ka laiks no 22.oktobra līdz 28.oktobrim bija skolēnu brīvdienas, kad ierastā čala rimst un var padarīt to, kas palicis kā obligāti darāmais, bet ne prioritārais…Bet visbiežāk skolotāji šo laiku velta, lai mācītos, pilnveidotos, paši kļūtu bagātāki un ar iegūto varētu dāsni dalīties.

Gulbenes sākumskolas 7 skolotājas – Vija Andževa, Aija Ūdre, Zinta Beļajeva, Dace Kļava, Lienīte Leišavniece, Elīna Nagle, Iveta Zvaigzne – 22.oktoba rītā uzsāka ceļojumu uz Poliju, Studzienices skolu, lai satiktos ar saviem sadarbības partneriem un kolēģiem no Norvēģijas, Somijas, Slovākijas, Beļģijas un Polijas un kopīgi mācītos. Jāsaka, ka tika aizvadīta viena ārkārtīgi dinamiska, aizraujoša, jā, un arī izaicinājumiem bagāta nedēļa. Kā spējat iedomāties, mācības, sarunas un diskusijas notika angļu valodā, ar kuras palīdzību tika apspriestas ne tikai ikdienišķas dzīves situācijas (piemēram, dzīve skolā, ritms tajā), bet mācījāmies par to, kā, izmantojot mūsdienu piedāvātās tehnoloģijas (tostarp telefonu), padarīt interesantāku mācību procesu.

Bijām priecīgas, ka šo to jau bijām dzirdējušas, kāda arī jau šo to praktizējusi, jo mūsu kolēģe Dina Tiltiņa no sava mācību brauciena atveda un arī dāsni dalījās ar informāciju par dažādu aplikāciju lietošanu (kahoot, plicker). Arī angļu valoda tajā brīdī uzreiz šķita saprotamāka!

Bet mūsu Polijas mācību būtiskākais akcents – dažādu video veidošanas programmu un aplikāciju apgūšana. Tas nu gan arī bija varens izaicinājums – jo tik ātrā tempā un “burbuļojošā” angļu valodā apgūt tehnoloģiju jaukumus nemaz nebija tik viegli (miiiilzīīīīgs PALDIES mūsu komandas glābējzvaniem Elīnai un Dacei, kuras jau gandrīz no rūpju rievas pierē saprata – jāpārtulko!). Bet – šā vai tā – Latvijas grupa, darbojoties kā vienots mehānisms, izveidoja nelielu filmiņu ar aicinājumu būt par kulturāliem dabas velšu baudītājiem. Katrs individuāli veidoja arī mazus video stāstus, piemēram, par pavadīto laiku Polijā.

Rakstā vairākkārtīgi tiek pieminēts vārds “izaicinājums”. Ne velti… Tas nebūt nebija dažu apmācībās esošo skolotāju dvēseles stāvoklis, bet bija arī viena darbnīca “The Big challenge”. Skolotāji darba grupās izveidoja skolēniem “Lielos STEM izaicinājumus” – uzdevumus, kurus skolēni veiks savās klasēs un rezultātu atspoguļos, izmantojot kādu no video veidošanas programmām vai aplikācijām, kuras tika apgūtas Polijā. Lielais izaicinājums būs tas, ka vecākie sākumskolas skolēni to darīs pārī ar skolēniem no citām projekta partnerskolām. Uzticētie projekta uzdevumi būs jāveic līdz aprīlim. Uhh! Bet dzīvē nepieciešami ir izaicinājumi, lieli vai ne tik lieli mērķi, kurus sasniegt. Šo mēs visi kopā paveiksim!

Tāpat kā esam paveikuši visu to, ko līdz šim ir bijusi vajadzība izdarīt “The ICT road to STEM through TCC” projekta ietvaros. 25.novembrī būs pagājis gads, kopš visu 6 valstu projektā iesaistīto skolu lielās videokonferences, kas bija sākums brīnišķīgam, izzinošam ceļojumam. Ceļojumam, kurā piedalās lielākā daļa mūsu skolas iedzīvotāju (tā gribas nosaukt visus, kuriem ir saikne ar Gulbenes sākumskolu): tika eksperimentēts, “skaipots” ar saviem jaunajiem projekta draugiem (tādējādi spodrinot ne tikai zināšanas dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju jomā, bet arī pilnveidotas komunikācijas, valodas prasmes, gūtas zināšanas par citu valstu kultūru). Skolotāju grupa 2017.gada martā devās uz Somiju, Porvoo, lai apgūtu spēļu programmēšanas pamatus. Patiesi aizraujošs ceļojums dažādo zinību pasaulē!

Šķiet, gribētos nedarīt nekā…, bet nekā – ja gribi būt te, šajā dinamiskajā gadsimtā un tik dinamiskā vietā kā skola, tad celies, nopurini savu nogurumu, stiprinies ar gribasspēku un dodies uz priekšu, skolotāj!

Iveta Zvaigzne,

Gulbenes sākumskolas skolotāja, projekta dalībniece

 

Gulbenes sākumskola īsteno starpskolu stratēģisko partnerību projektu  “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5). 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.