Profesiju virpulī

31.oktobrī Gulbenes sākumskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta numurs:8.3.5.0./16/1/001 ietvaros 4.-6.klašu skolēni apmeklēja  vietējos uzņēmumus, lai iepazītu dažādas profesijas.

Šī diena patiešām izvērtās  kā liels profesiju sīrups, jo tika iepazītas dažādas profesijas, cita par citu atšķirīgākas un interesantākas. Skolēni iepazina kultūras darbinieka, reklāmas speciālista, mediķa, domes darbinieka, dzelzceļnieka,konditora, autoservesia darbinieka profesiju. Skolēni sarunās ar uzņēmējiem un darbiniekiem redzēja un dzirdēja ļoti daudz-gan par ikdienas darbu,par nepieciešamajām prasmēm uzņēmējdarbībā,par faktoriem, kas veicina un kas bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību, par saražōto produkciju, tās veiksmīgu realizāciju.

Trīs skolēnu grupas klausījās ne tikai stāstījumu par profesijām, bet darbojās arī praktiskajās meistardarbnīcās ar mērķi izmēģināt iemaņas piedāvātajā uzņēmējdarbības veidā un pārbaudīt savu interesi par to.

SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” apmeklēja 4.c klases skolēni,kur viņus sagaidīja atraktīvais un laipnais pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders un   iepazīstināja  ar dzelzceļnieka profesiju. Gulbenes depo apmeklējuma laikā skolēni iepazinās ar darba aprīkojumu, darba apstākļiem, darba iespējām, kā arī tikšanās noslēgumā apmeklētājus izvizināja ar drezīnu.

Uz reklāmas meistardarbnīcu “SLB” devās 6.b klase. Skolēni kopā ar uzņēmumā strādājošajiem izzināja reklāmas darbinieka profesiju, iepazina darba vidi, klausoties stāstījumā, saprata, kādas prasmes, kompetences,varēšana nepieciešama šajā profesijā. Katrs skolēns pats sev izgatavoja skaistu nozīmīti.

“Man ļoti patika, jo varēja iemācīties izgatavot nozīmīti.”(Valērijs Leons 6.b klase)

“Pasākums bija interesants,jo darbinieki pastāstīja,kā gravē, iemācīja, kā izgatavot pašam savu nozīmīti.”(Mikus Rukmanis, 6.b klase)

Šķiet visgaršīgāko meistardarbnīcu apmeklēja 4.b klases skolēni.Konditorejā “Gardums”  vadītājas Ineses Veismanes vadībā skolēni iepazina ne tikai konditora profesijas ikdienu, bet rada iespēju darboties praktiski, katrs izgatavojot sev keksiņu vai bulciņu.

“Profesiju sīrups”- saturīgs, aizraujošs, veiksmīgi izdevies, izzinošs pasākums. Skolēniem rosina būt atbildīgiem, izvēloties profesiju, rosina domāt, komunicēt, mācīties pieņemt lēmumus. Jau skolas laikā attīstīt dažādas prasmes, kas varētu būt noderīgas nākotnē, izvēloties profesiju. Priecē, ka skolēniem ir interese, paldies skolas pedagogiem par atsaucību un uzņēmējiem par ieinteresētību un sadarbību.

                                                         Sandra Resne, pedagogs karjeras konsultants

Pasākums “Profesiju sīrups” tiek organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.