5.a klase bauda “Profesiju sīrupu” novada domē

31.oktobra stundu saraksts mūsu skolas 4.-6.klasēm izskatījās nedaudz neparasti. Kāpēc neparasti? Pēc pusdienām šo klašu skolēni devās uz pilsētas organizācijām un uzņēmumiem, lai iepazītu profesiju dažādību.

Arī 5.a klases skolēniem bija dota iespēja sajust, cik gan daudz dažādu profesiju pārstāvju strādā Gulbenes novada domē. Bija iespēja saprast, cik dažādi uzdevumi veicami domes cilvēkiem ikdienā, lai varētu nodrošināt novada iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu pieejamību.

Skolēni noklausījās arī leģendu par 3 sudraba gulbjiem, kas ir mūsu novada ģerbonī. Tika pievērsta uzmanība tam, kāds izskatās novada karogs un ka to ikviens iedzīvotājs var iegādāties (lai tas cēli plīvo mājas pagalmā, simbolizējot piederību mūsu novadam).

Paldies mūsu gidiem – sabiedrisko attiecību speciālistei Janai Igaviņai un Guntai Kalmanei, karjeras speciālistei Jolantai Zirnei – un novada domei par dāvaniņām, kas 5.a klases skolēniem ļoti patika.

Iveta Zvaigzne,

5.a klases audzinātāja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākums “Profesiju sīrups” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.