Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.m.g.

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

2017./2018.m.g.

Gulbenes sākumskolā

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma komponente Apraksts
Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

 

 

Pasākuma apraksts

 

 

 

Dalībnieki

 

 

 

Norises laiks

 

Izdevumi, kurus plānots segt no Projekta finansējuma

 

 Darba pasaules iepazīšana

Profesiju sīrups

Tikšanās ar Gulbenes novada uzņēmējiem , lai iepazītu viņu darba ikdienu,uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts, apzinātu faktorus, kas veicina un kas bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību, kā saražoto produkciju virzīt līdz gala patērētājam.Nobeigumā  praktiskas radošās darbnīcas ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par šo profesiju.

 

 

 

4.-6. klašu skolēni- 169

 

 

 

2017.gada oktobris

 

 

 

 

 

 

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

 

 

 

 

Dalībnieki

 

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots segt no Projekta finansējuma

 

Darba pasaules iepazīšana

Tehniskās jaunrades diena Gulbenes sākumskolā

·         Tehniskās jaunrades dienas mērķis ir rosināt skolēnu interesi par tehniskajām profesijām, modelēšanu,jaunradi un inovācijām,kā arī lai veicinātu skolēnu ievirzi uz tehniska rakstura karjeras iespējām un izvēli.

·         Tehniskās jaunrades diena ir viena no atraktīvākajām karjeras ievirzes formām, kas ļauj reizē mācīties un darīt.

 

1.-6.kl.skolēni (300 skolēni)

 

21.02.2018

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

 

 

 

Dalībnieki

 

Norises laiks

 

Izdevumi, kurus plānots segt no Projekta finansējuma

 

Darba pasaules iepazīšana

Paša veidota karjera. Būšu uzņēmējs.

·         Izpētīt picu cepēja un uzņēmēja profesiju vienas ražōtnes ietvaros (Brīdabas picērija).

·         Stāstījums par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem. Nobeigumā meistardarbnīcā (pie sākumskolas) skolēni darbosies picu cepšanas skolā.

1.-3.klašu skolēni

 

2018.gada maijs