Projekts “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām interesēm,spējām,sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros skolēni iepazīsies ar profesiju daudzveidību, darba vidi,izglītības iespējām.

Skolā uzsākusi darbu pedagoģe karjeras konsultante Sandra Resne.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kuras gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

                     Karjera tas ir izaicinājums. Karjera iekļauj sevī:

  • Ģimeni
  • Profesiju
  • Tavu brīvo laiku

Tāpēc, karjera veidojas visas dzīves garumā.

Noderīgi karjeras izglītošanas informācijas resursi: