Brīnišķīgais laiks kopā ar Klemensi

Kad skolēni un brīvprātīgā jauniete Klemansa darbojās kopā, Gulbenes vidusskolā gāja jautri. 🙂
Video autore – pati Klemansa.
Video veidots ar mērķi iepazīstināt vidusskolas jauno Eiropas brīvprātīgo jaunieti, ko uzņemsim jau no oktobra projektā “Team”, ar skolu un aktīvo skolas saimi.
https://youtu.be/TdV0b2SKmVQGulbenes vidusskola īsteno programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansētu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Gain from giving” (2016-2-LV02-KA105-001254).

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.