Noslēdzas skolas personāla mācību mobilitāšu projekts

Jūnija beigās skolā nozlēdzās projekts “Pasaule skolā – skola pasaulē”, kas ilga no 2016. gada jūnija mēneša. Šis projekts devas iespēju 3 skolotājiem mācīties kursos ārzemēs, un līdz ar to arī mēs pārējie – skolēni, skolotāji un citi interesenti – tikām pie jaunām zināšanām un prasmēm IKT jomā, paplašinājām savu redzesloku, vairāk sadraudzējāmies ar angļu valodu un kļuvām atvērtāki sadarbībai un komunikācijai ar citām kultūrām.

Klasēs, kur notika stundas, pavasarī biežāk bija dzirdamas skolēnu ovācijas un prieks, kad skolotāji (kursu dalībnieki un citi), kas padziļinātāk apguva jaunos IKT rīkus un metodes, tos pielietoja stundās. Šogad skolā daudz biežāk kā iepriekš skanēja angļu valoda un bija daudz angliski veicamu uzdevumu.

Paldies skolotājiem Dinai Tiltiņai, Lāsmai Skopānei, Aivaram Medni par drosmi piedalīties starptautiskā mācību mobilitātē un jauno zināšanu nodošanu tālāk!

Paldies visai Gulbenes vidusskolas saimei par aktīvo darbošanos un iesaistīšanos dažādos projekta pasākumos, par idejām un to īstenošanu, par lielo atsaucību!

Projekta rezultātā ir tapuši 2 plakāti – skolēniem un skolotājiem, kas turpmāk rotās mūsu skolas sienas un mums atgādinās, kā ar IKT rīku palīdzību varam “iekrāsot” savu mājasdarbu, stundu un skolas dienu.

Aktivitātes norisinās skolas īstenotā Erasmus+ programmas skolas personāla mācību mobilitāšu projekta “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560) ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.