Profesiju diena mežā

15.jūnijā Gulbenes novada 3.-6. klašu vasaras nometnes “Es savā vidē” skolēni devās uz Lubānas mitrāja informācijas centru, lai dienas garumā iepazītu ornitaloga, biologa, mežsaimnieka un ģeogrāfa profesijas. Dienas pasākums “Profesiju diena mežā” veltīts karjeras izglītībai. Ornitologs Kārlis Millers pastāstīja, ka šīs profesijas pārstāvji veic putnu apsekošanu, nodarbojas ar putnu ligzdu skaitīšanu un apgredzeno putnus. Šīs profesijas pārstāvjienm ir vajadzīga liela pacietība.Lai reāli bērni iepazītos ar šīs profesijas būtību ornitologs ar skolēniem devās pie ezera ar binokļiem vērot putnus.

Bioloģe-botāniķe Inita Svilāne stāsta par savu pirmo nopietno pieredzi šajā profesijā un kā viņa izvēlējās kļūt par šīs profesijas pārstāvi. Ar skolēniem viņa devās ezera krastā pētīt augus, mācot bērniem , kā veidot herbāriju, taču nometnes dalībniekiem visvairāk patika ķert kukaiņus un spāres.

Skolēniem interesants šķita arī ģeogrāfes Ilzes Saušas stāstījums, bet daudz aizrautīgāk profesiju dienas apmeklētāji ieinteresējās par mežziņa profesiju. Mežsaimnieks Kārlis Krastiņš ne tikai stāstījumā atklāja šīs profesijas noslēpumus, bet arī veda bērnus uz Teirumnīku purvu, kur dabā skolēniem tika ļauts iemēģināt roku mežsaimnieka amatā. Interesenta šķita koku mērīšana, patika ieurbjot kokā ar īpašu urbi noteikt gadu gredzenus u.c.

Skolēnu atsauksmes:

Roberts Dāvis Uzuliņš: Man visvairāk patika ornitologa profesija, kad vērojām putnus un mežsaimnieka profesija-kad viņš stāstīja un rādīja, kā var ēst skudras. Ieliekot kociņu skudru pūznī un tad nogaršojot ir skābena garša.

Alens Beļajevs: Man patika pētīt putnus un ķert spāres,klausīties mežsarga stāstu par skudrām.

Nauris Krēsliņš: Man Lubāna mitrājā patika vērot putnus, kopā ar ornitologu. Man patika, ķert spāres un staigāt pa meža takām .

Markuss Resnis: Man patika skatīties caur binokli un vērot putnus,urbjot kokā noteikt gadu gredzenus, interesanta bija dabas taka caur purvu.

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.