Pirmklasnieki iejūtas skolotāju lomā

Projekta ”The ICT road to STEM through TCC” ietvaros 1.a klase viesojāmies Tirzas pamatskolā un Gulbenes 2. vidusskolā. Tirzas pamatskolā 1. un 2. klases skolēniem mācījām spēļu programmēšanu (coding) un pētniecisko darbību. Gulbenes 2. vidusskolā 2. klasei mācījām spēļu programmēšanu.

1.a klases skolotāja Lienīte Leišavniece

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.