Kas notiek projektā?

Starptautiskais projekts “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5) iet pilnā sparā. Skolas no Norvēģijas, Somijas, Polijas, Beļģijas, Slovākijas un Latvijas aktīvi darbojas – apgūst jaunas spēļu programmatūras, mācās veikt zinātniskos pētījumus pēc īpašas metodes un visu publicē projekta kopējā platformā internetā.
Šeit varat sekot visam projektā notiekošajam – projekta aktivitātēm katrā valstī, bērnu un skolotāju darbam, projekta vadībai, gatavajiem rezultātiem u.c.):

https://fredrikstadskolen.sharepoint.com/skoleportal/omrader/TheICTroadtoSTEMthroughTCC/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0d4ade418b3504e53a782596c26cd1571&authkey=AbW6_V_4izEYFfHWLpJUqWY

Informācija nepārtraukti tiek papildināta.
Pēc viesošanās Somijā Porvoo sākumskolā, mūsu skolotājas Dace Kļava, Ruta Jansone, Dina Tiltiņa un Lienīte Leišavniece skolā dalās ar savām zināšanām par spēļu programmēšanu. Bērni ar lielu prieku apgūst jaunas lietas. Skolotājas dalās ar zināšanām arī plašāk. Uzņemot skolā ciemiņus – citus novada sākumskolas klašu skolotājus –, tos iepazīstina ar jaunapgūtajām spēļu programmēšanas metodēm.

stemp1

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.