Somijas pieredze

No 5. -11. martam mēs, Gulbenes vidusskolas skolotājas Dace Kļava, Ruta Jansone, Dina Tiltiņa un Lienīte Leišavniece, ciemojāmies starptautiskā projekta “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5) partnerskolā Somijā, Porvoo pilsētā.
Viesošanās galvenais mērķis bija apgūt dažādu spēļu programmēšanu, ko iepazīt mums palīdzēja Somijas skolotāji. Mēs guvām ieskatu par dažādām programmēšanas spēlēm, kas palīdz skolēniem attīstīt loģisko domāšanu, apgūt jaunas zināšanas, meklēt kļūdas un tās labot. Mācīties pacietību.
Porvoo skolotāju kolektīvs ļāva ieskatīties arī savas skolas dzīves ikdienā. Apmeklējām stundas, vērojām, kā strādā skolēni, kā – skolotāji. Neformālajās sarunās apmainījāmies ar stāstiem par izglītības sistēmu katrā no dalībvalstīm.
Beļģijas skolotāji dalījās pieredzē un mācīja strādāt ar lietotni Microsoft Office 365, kas ir  mūsdienīgā un ērta darba vide, lai varētu veikt dažādus darba uzdevumus attālināti. Mācījāmies šo vietni izmantot tūlītējai ziņojumapmaiņai  un datu koplietošanai.
Norvēģijas skolotāji dalījās pieredzē un zināšanās, kā veikt pētījumus, eksperimentus, kā šajā procesā ieinteresēt bērnus. Arī mums pašiem bija jāiejūtas skolēnu lomās un, izmantojot zinātniski pētnieciskās metodes, bija jāveic ekskperimenti, jāizdara secinājumi.
Programmas ietvaros apmeklējām arī zinātnes centru Heureka Helsinkos, kur mums bija noorganizētas divas izglītojošas nodarības.
Darba dienas bija piepildītas ar mācībām, sarunām, dalīšanos pieredzē.
Darba valoda šajā nedēļā bija angļu valoda.

Gulbenes vidusskolas direktora vietniece
Ruta Jansone

stemp

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.