April in Latvia

Not boring april for sure! We did quite a lot. Lessons  continue with guests from time to time: Daniele a volunteer from Italy and Léa a friend of mine from France. Daniele also participate in events like an italian cooking lesson or a game evening for youngsters.

Easter was of course celebrated by all the school. Here, 5 b after finding the chocolates.

Not to forget excursions ! We enjoy spring with outdoor activities like the ZZ čempionāts:)

Gulbenes vidusskola īsteno programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansētu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Gain from giving” (2016-2-LV02-KA105-001254).

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.