Kā Aivaram Mednim klājās Itālijā?

Martā savā mācību mobilitātē uz Itālijas pilsētu Boloņu devās skolas direktors un skolotājs Aivars Mednis. Mācību mobilitāte ilga 9 dienas.

Skolotājs paplašināja savas zināšanas IKT jomā – iemācījās veidot interneta mājas lapu Weebly.com, iesāka veidot skolas mājas lapu angļu valodā, kopā ar citiem kursu dalībniekiem izveidoja mājas lapu, kur apkopoja kursos apgūtās jaunās metodes un rīkus foto, video apstrādei, mācību platformas internetā u.c.
Vairāk par skolotāja A. Medņa pieredzi uzzināsiet, noskatoties viņa veidotu prezentāciju, kur iekļauti foto no mācībām un kultūras aktivitātēm. Sekojot saitēm, varēsiet noskatīties skolotāja uzņemtu Itālijas karnevāla video, kā arī nokļūsiet pie iepriekš minētās skolas mājas lapas angļu valodā un kursu laikā tapušās mājas lapas par dažādiem IKT rīkiem. SadaļāS “The experience->The Tools, The Stories” atradīsiet dažādu IKT rīku aprakstus, kā arī iepazīsieties ar kursu dalībnieku stāstiem.
A.Mednis mācību mobilitātes pieredzi vērtē kā ļoti interesantu un vērtīgu. Viņš secina, ka tomēr Latvijā esam diezgan zinoši IKT jomā. Mums ir pieejamas dažādas tehnoloģijas. Pats ar lielu prieku apguvis mājas lapu veidošanu Weebly.com programmā, kā arī vairākus IKT rīkus, kas ļaus dažādot mācību metodes.
A.Medņa iegūtā pieredze tiks izmantota tālāk skolā. Skolotāji apgūs jaunās metodes, ko pēc tam izmantos modernizējot mācībstundas. Šī pieredze noderēs mums visiem, piedaloties dažādos starptautiskos projektos.
Skolotāja mācību mobilitāte un aktivitātes norisinās skolas īstenotā Erasmus+ programmas mobilitātes projekta “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560) ietvaros.

vairāk skatīt šeit- Erasmus+ mobility project

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.