Mana (Lāsmas Skopānes) pieredze Londonā

Februārī nedēļu atrados komandējumā Apvienotajā Karalistē, Londonā – kursos “DIFFERENT CULTURES IN EUROPE: THE ART OF COMING TOGETHER” (tulkojumā no angļu val. – Dažādas kultūras Eiropā: Kopā sanākšanas māksla).
Mobilitātē devos ar mērķi apgūt metodes, kas skolā palīdzētu izprast kultūrdažādību, un angliski runājošā vidē praktizēt savas angļu valodas zināšanas.
Kursos piedalījāmies 12 dalībnieki – visi skolotāji no dažādām Eiropas Savienības valstīm – Vācijas, Kipras, Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas. Kursu lektores bija itālietes, spāniete un viens no Nigērijas – visi imigranti, kas vairākus gadus dzīvo Anglijā.
Iegūta pieredze saskarsmē ar citām (dažādām) kultūrām, tautībām, reliģijām, etniskām minoritātēm. Iegūtas zināšanas, kā etniskās minoritātes tiek integrētas vietējā sabiedrībā. Dziļāk izprasti notiekošie procesi pasaulē – migrācija, bēgļi, ekonomiskie migranti – migrācijas iemesli un to psiholoģiskā ietekme uz personības un pasaules uzskata veidošanos, reliģijas ietekme, dzirdēti reāli pieredzes stāsti.
Apguvu dažādas metodes, kā atvērt komunikācijai citas kultūras pārstāvi (smaržu metode, mūzikas metode, asociāciju metode ar zīmēšanu). Ieguvu informatīvus materiālus par stereotipiem, rasismu, integrāciju un tā visa ietekmi uz mums kā sabiedrību.
Ieguvu reālu kultūršoka pieredzi, jo Anglijā ir dažādu ādas krāsu cilvēki ar dažādām etniskām piederībām. Bija sajūta, ka uz ielas reizēm sastopami visi angļu seriāla “Smalkais stils” tipāži – sākot no Hiacintes Burkā. Dzīvoju viesģimenē. Bija ļoti interesanti sajust, kas ir Britu ikdienas standarts.
Iepazinu un vairāk izpratu dzīvi multikulturālā un daudznacionālā sabiedrībā. Iepazinos ar angļu skolu sociālo pedagogu darba pieredzi. Izveidoju kontaktus ar citu Eiropas skolu pedagogiem.
Šīs mācības nebija izaicinājums. Jutu jauku līdzās pastāvēšanu – miers, sapratne, pieklājība, pretimnākšana.
Pēc atgriešanās Gulbenē vadīju nodarbības un ar jaunapgūtajām metodēm iepazīstināšu arī citus novada skolotājus.
Patīk vai nepatīk mums, tomēr globalizācija pasaulē notiek un mēs to nevaram izmainīt, ietekmēt. Kā upe plūst uz jūru, tā arī šos notikumus mēs nevaram pagriezt citā virzienā/ mainīt. Mēs varam izmainīt savu attieksmi pret šiem procesiem.
Mēs domājam, ka mēs zinām visu par sevi, par savu ģimeni, bet noskatoties šo video, daudzas lietas izrādās ne tā kā ir:
https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls .

Gulbenes vidusskolas angļu valodas skolotāja, projekta mobilitātes dalībniece
Lāsma Skopāne

Skolotājas mācību mobilitāte un aktivitātes norisinās skolas īstenotā Erasmus + programmas mobilitātes projekta “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560) ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Pielikumā skatāmas fotogrāfijas no starptautiskajām apmācībām, kā arī no nodarbības ar skolas un novada kolēģiem.

londona