How do you think – what will happen? (tulk. no angļu val. – Kā jūs domājat, kas notiks? )

Februāris skolā aizsākās ar kārtējo mūsu starptautiskā projekta “The ICT road to STEM through TCC”( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5) izaicinājumu. Šoreiz gatavojām zinātniskus eksperimentus, ko rādījām videokonferencēs citām projekta partnerskolām, jautājot citu skolēnu viedokli – kas un kāpēc notiks.

Jau februāra sākumā skolotāji ar skolas IT speciālista un skolotājas Zintas Beļajevas atbalstu apguva Office 365 Skype for Business videokonferenču iespējas. Zvanījām Skype citiem projekta partnerskolu skolotājiem, lai vienotos par 7 videokonferenču norisies laiku un izstāstītu par plānoto eksperimentu.

Skolotāji ar bērniem meklēja idejas saviem zinātniskajiem eksperimentiem dažādos priekšmetos, izrunāja to gaitu, kā arī praktiski izmēģināja eksperimentu, pirms to rādīja citām projekta partnerskolām. Februārī 2 nedēļas gandrīz ik dienu uz 36. kabineta durvīm stāvēja uzraksts “Netraucēt! Notiek videokonference”. No mūs skolas 7 klases dažādos laikos saslēdzās videokonferencē ar 2 citām tā paša vecuma klasēm no citām partnerskolām, lai viens otram rādītu zinātniskos eksperimentus un kopīgi angļu valodā izrunātu, kādi procesi notiek un kāpēc.

Mēs rādījām eksperimentus par dažādām tēmām:

  • Līdzsvars – kur ir līdzsvara punkts no papīra izgrieztam putna trafaretam? (2. b klase ar beļģiem un slovākiem);
  • Dūmu degšana – Vai var aizdegt sveci no attāluma? (6. c ar beļģiem un norvēģiem);
  • Gaiss – Vai iespējams izņemt monētu no ūdens, nesaslapinot pirkstus? (1. a ar somiem un norvēģiem);
  • Gaisa spiediens – Vai glāze ar ūdeni, kas pārklāta ar papīra lapu, izlīs, kad to apgriezīs otrādi? (5. c ar beļģiem);
  • Absorbēšana – Vai balons var nepārsprāgt uz liesmas? (4. a ar beļģiem un somiem);
  • Virsmas spriegums – Kāpēc pienā ielietas pārtikas krāsvielas sāk “dejot”, kad tām pievieno trauku mazgājamo līdzekli? (6. a ar poļiem un norvēģiem);
  • Lavas veidošanās vulkānā (9. a ar slovākiem un poļiem).

Citu partnerskolu skolēni rādīja eksperimentus un jautāja, vai svece var degt zem ūdens, kā var sēdēt uz baloniem, kas uzlikti uz naglām, kā ūdens pa virvi pārvietojas no viena trauka uz otru, kāpēc piesārņotos ūdeņos dzīvnieki iet bojā u.c.

Liels paldies skolēniem un skolotājiem par dalību un atbalstu.

Ar saviem jauniegūtajiem draugiem tiksimies drīzumā citās videokonferencēs un citos projekta izaicinājumos.

eksperimenti_foto

 

 

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Skolas projektu asistente

Elīna Nagle