Pirmā videokonference un citas starptautiskā projekta aktivitātes

Ar videkonferenci novembra beigās oficiāli aizsākās mūsu starptautiskais skolu stratēģiskās partnerības projekts ““The ICT road to STEM through TCC” ( Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5).

Videokonference norisinājās skolas zālē, kur pulcējās visi mūsu skolas skolēni un darbinieki. Vienlaikus tiešsaistē tikās 5 projekta partnerskolas – Beļģija, Latvija, Norvēģija, Polija un Slovākija. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ skola Somijā nevarēja mums pievienoties.

Vairāku nedēļu garumā bijām gatavojuši priekšnesumu – prezentāciju par savu valsti. Paldies skolniecei Paulai Milaknei par skolas prezentēšanu angļu valodā, 2. a, 4. a un 2. c klasei par sagatavotajiem plakātiem un karodziņiem, kā arī dalību.

Liels paldies par atbalstu klašu audzinātājiem, skolotājai Ivetai Zvaigznei, skolotājai Dacei Kļavai. Īpašs paldies skolotājai Zintai Beļajevai un skolas IT speciālistam Aivim Poišam, kuri palīdzēja tehniski noorganizēt un vadīt videokonferenci.

Dzirdējām projekta himnu beļģu skolēnu izpildījumā, klausījāmies dziesmas norvēģu un slovāku valodā, kā arī viens otru sveicinājām katru mirkli, kad kamera pagriezās uz mūsu pusi. Visi sākām apzināties, ka esam liela un svarīga starptautiska projekta daļa.

Lielā videokonference bija tikai pirmais solis mūsu darbam projektā. Jau neilgi pēc tam saņēmām nākošo projekta izaicinājumu – elektroniskas aptaujas anketas angļu valodā sākumskolas klašu skolēniem pa vecuma grupām un skolotājiem. Ar skolotāju atbalstu, anketas pildījām un iesniedzām elektroniski tiešsaistē. Anketās atbildējām uz jautājumiem par savu attieksmi pret IKT un STEM priekšmetiem, kā arī izteicām vēlmes, ko projekta laikā vēlamies darīt. Visas projekta partnerskolas elektroniski pildīja identiskas anketas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Skolas projektu asistente

Elīna Nagle