Skolotājas Dinas atvestās zināšanas iet plašumā

Jau kopš vasaras vidus mūsu skolā tiek īstenots Erasmus + programmas Eiropas Savienības finansēts skolotāju mācību mobilitāšu projekts “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560).
janvārī skolotāja Dina Tiltiņa dalījās ar savām Čehijā apgūtajām IKT zināšanām vēl plašākā mērogā, pie mums skolā vadot nodarbību visu novada skolu pārstāvjiem. Novada skolu skolotāji iepazinās ar jaunām aplikācijām, ko turpmāk varēs izmantot savās mācību stundās un par kurām varēs stāstīt kolēģiem savās skolās. Skolotāji izmēģināja darbu ar atgriezeniskās saites rīkiem Plickers un Kahoot!, apguva 3D attēlu veidošanu aplikācijā QuiverVision, zīmēja un krāsoja.

Skolotāja Dina ir izveidojusi un nolicencējusi Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursu programmu “Tiešsaistes rīku pielietošana mācību stundu organizēšanā”, 12 stundu apjomā. Programmu pašlaik apgūst mūsu skolas skolotāji, kā arī tā tiks piedāvāta citām novada skolām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd projekts ieiet nākamajā aktīvajā fāzē. Nākamās projekta skolotāju mācību mobilitātes noritēs jau drīzumā. No 5.-11. februārim skolotāja Lāsma Skopāne Londonā uzlabos savas angļu valodas zināšanas un mācīsies par kultūrdažādību, kā arī no 25. februāra līdz 5. martam direktors Aivars Mednis Itālijā, Boloņā paplašinās savas IKT zināšanas un apgūs IKT un jauno tehnoloģiju integrēšanu izglītības procesā.

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gulbenes vidusskolas projektu asistente Elīna Nagle