Iesaistāmies brīvprātīgās Klemensas aktivitātēs!

Ar visu mūsu atbalstu Klemensa jau ir iejutusies skolas saimē, iepazinusi mūs, iepazinusies ar mūsu dienas ritmu un sapratusi, kas tad ir tas, ko mēs varam darīt kopā.

Vecā gada nogale un Jaunā sākums pagājis plānojot aktivitātes un gatavojot afišas brīvprātīgās pašas iniciatīvām. Klemensa piedāvā aktivitātes gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem. Rokenrols, angļu un franču valodas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, filmu un spēļu pēcpusdienas bērniem… – tas viss sākas jau šonedēļ!

Būsiet mīļi gaidīti!

Gulbenes vidusskola īsteno programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansētu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Gain from giving” (2016-2-LV02-KA105-001254).

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.