Eiropas Brīvprātīgā darba projekts “Gain from giving”

Jau iepriekš minējām, ka skolai šis mācību gads būs starptautiskiem projektiem bagāts.
No 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim skolā īstenojam arī Erasmus + programmas Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Gain from giving” (tulkojumā no angļu val. – gūsti dodot), līguma Nr.: 2016-2-LV02-KA105-001254.
Jau 1. decembrī skolā ieradīsies brīvprātīgā jauniete no Francijas Clémence (Klemense), kura pie mums uzturēsies 8 mēnešus – līdz pat jūlija beigām.
Brīvprātīgā jauniete darbosies ar dažādām paaudzēm. Viņa atbalstīs mūs skolas ikdienas darbā un aktivitātēs, kā arī piedāvās un organizēs savas aktivitātes skolas saimei, vietējai kopienai un plašākai sabiedrībai. Tā būs mūsu iespēja sarunām angļu valodā, citu valstu kultūru iepazīšanai, sadarbībai un neformālās izglītības aktivitātēm ikdienā. Jaunietei dosim iespēju mācīties darot – dalīties ar savām zināšanām un gūt pieredzi no praktiskas darbošanās.
Visi tiks aicināti iesaistīties brīvprātīgās piedāvātajās aktivitātēs. Lūgums sekot līdzi informācijai gan skolas mājas lapā, gan skolas facebook lapā.
Jaunietes aktivitātes skolā koordinēs skolotāja Iveta Zvaigzne un viņu atbalstīs skolotāja Aija Miķelsone. Skype sarunā Klemense sūta sveicienus un saka: “Uz tikšanos decembrī!”

Gulbenes vidusskola īsteno programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā finansētu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Gain from giving” (2016-2-LV02-KA105-001254).

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Projektu asistente Elīna Nagle

imag0486