Projekts “The ICT road to STEM through TCC”

Iesaistāmies starptautiskā sākumskolu partnerības projektā

Gulbenes vidusskola ir kļuvusi par partneri Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās sadarbības partnerības projektā “The ICT road to STEM through TCC” (Informāciju komunikāciju tehnoloģiju ceļš uz STEM caur starpvalstu sadarbību un komunikāciju). Projektā iesaistītas 6 skolas (sākumskolas posmi) no 6 ES valstīm. Projektu koordinēs skola Norvēģijā, partneri – Beļģija, Somija, Polija, Slovākija un Latvija. Projekts ilgs 2 gadus no 01.09.2016.-30.09.2018.

Projekta mērķi ir uzlabot skolu un skolotāju iespējas sagatavot skolēnus “21. gadsimta prasmēm” un palielināt skolēnu motivāciju un izpratni par STEM priekšmetiem (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika), starptautiski sadarbojoties un komunicējot ar dažādu IKT rīku palīdzību.

Projekts veicinās inovatīvu mācīšanās metožu ieviešanu skolā, kas palīdzēs veiksmīgāk mācīt un apgūt STEM priekšmetus. Tiks izveidota programma programmēšanas mācīšanai bērniem. Skolotāji, strādājot ar bērniem, apgūs un testēs jaunās idejas un pieredzi. Projekta laikā vairāki skolotāji dosies uz apmācībām 2 partnerskolās. 2017. gada septembrī mūsu skola pie sevis uzņems projekta koordinatorus no visām partnerskolām.

Projekts “The ICT road to STEM through TCC”, Nr. 2016-1-NO01-KA219-022053_5, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gulbenes vidusskolas projektu asistente, Elīna Nagle

projekts