Skolotāja Dina dalās ar Čehijā apgūtajām zināšanām

No 15. – 19. augustam skolotāja Dina Tiltiņa piedalījās starptautiska mēroga kursos “Informāciju komunikāciju tehnoloģijas (IKT) izglītībā”, kuri norisinājās Čehijā, Prāgā.

Skolotāja apguva jaunākās IKT tendences izglītībā, iepazinās ar situāciju dažādās Eiropas valstīs, drošības jautājumiem, darbu ar interaktīvo tāfeli, interneta uzdevumu lietošanu, mobīlo ierīču lietošanu mācību atbalstīšanai, resursu meklēšanu nodarbībām, IKT pielietošanu dažādos mācību priekšmetos.

Skolotāja saņēma Europass Mobility dokumentu – starptautiski atzītu dokumentu, kas apliecina jaunapgūtās prasmes un iemaņas.

“Dalība kursos bija ļoti vērtīga. Kursos nostiprinājās izpratne par daudzām ar IKT saistītām tēmām, bet daudz bija tādu lietu, kuras bija kā brīnums – par tām dzirdēju pirmo reizi.

Mēs bijām dažādu tautību pārstāvji: turki, itāļi, slovāki, somi un es – vienīgā latviete. Šī situācija kārtējo reizi nostiprināja manu pārliecību par to ka angļu valodas zināšanas ir ļoti vērtīgas, jo tās “atver daudzas durvis”. Ieteiktu nenobīties no tā, ka pašam šķiet, ka angļu sarunvaloda nav tik spēcīga, jo reālajā situācijā var tikt galā. Tāpat bija vērtīgi pielietot angļu valodas zināšanas spiestā kārtā. Noteikti ieteiktu piedalīties starptautiskās apmācībās, jo ir iespēja ne tikai apgūt jaunas lietas, bet arī iepazīt valsti, kurā atrodies, tās kultūru, kā arī citas kultūras un iegūt jaunus draugus. Tas dod iespēju paskatīties uz pasauli no cita skatu punkta un saprast, ka pie mums – Latvijā IKT tehnoloģiju pielietošana ir ļoti labā līmenī (nemaz nav tik slikti), un mēs esam diezgan gudri un zinoši šajā jomā.” saka skolotāja Dina.

Jau īsi pēc atgriešanās skolotāja savas jaunapgūtās zināšanas nodeva saviem kolēģiem, vadot nodarbību par aplikācijām skolotājiem – prezentāciju un atgriezeniskās saites rīkiem. “Bija neliels uztraukums nodot zināšanas citiem skolotājiem, īpaši tāpēc, ka prasmes ir jaunapgūtas, praksē maz pārbaudītas. Prieks, ka kolēģi bija atbalstoši, pacietīgi un ieinteresēti.” saka Dina. Tā kā skolotāji izrādīja lielu interesi par rīkiem, kas palīdzētu mācību stundas padarīt interesantākas, tad skolotāja Dina organizēs vēl vairākas apmācības kolēģiem skolā un dalīsies ar zināšanām arī novada mērogā.

Skolotājas mācību mobilitāte un aktivitātes norisinās skolas īstenotā Erasmus + programmas mobilitātes projekta “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560) ietvaros.

Pielikumā skatāmas fotogrāfijas no starptautiskajām apmācībām, kā arī no nodarbības skolā ar kolēģiem. 

projekts_dina

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

projekts