Skolotājas smelsies pieredzi ārzemēs

No 01.07.2016.- 30.06.2017. skolā tiek īstenots Erasmus + programmas mobilitātes projekts “Pasaule skolā – skola pasaulē” (projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022560).

Projekta mērķi ir paaugstināt un paplašināt skolotāju IKT, angļu valodas prasmes un starpkultūru izpratni, tā palīdzot skolai modernizēt mācību procesu un veidot veiksmīgas sadarbības ar citām Eiropas skolām.

Projekts dos iespēju 3 Gulbenes vidusskolas skolotājām – IT skolotājām Dinai Tiltiņai un Dacei Kļavai, kā arī angļu valodas skolotājai Lāsmai Skopānei –  apgūt jaunas zināšanas, piedaloties kursos ārzemēs. Skolotājas profesionāli pilnveidosies, attīstīs jaunas prasmes, paplašinās savu redzesloku un skolā ienesīs jaunas zināšanas, prasmes un metodes. Jauniegūtās zināšanas un metodes viņas izmantos savā ikdienas darbā, mācīs saviem kolēģiem, vadīs nodarbības skolēnu vecākiem un citiem interesentiem, kā arī sniegs atbalstu skolai starptautisku sadarbību veidošanā un projektu īstenošanā.

Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir 6089 EUR.

Esiet aicināti sekot līdzi projekta aktivitātēm skolas mājas lapā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv .

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

projektsGulbenes vidusskolas projektu asistente Elīna Nagle