Foto 2009./2010.

2009. gada 1. septembris

0910sept


2009. gada 17. oktobris

Gulbenes vidusskola kopā aicina savus absolventus un bijušos darbiniekus.

Kā visiem svētkiem – svinīgā un neoficiālā daļa. Te skatiet skolas salidojuma pirmās daļas foto mirkļus.

091017s-svin

Foto no skolas salidojuma neoficiālās daļas.

091017s-tus


2009. gada Mārtiņdiena

09martin2009. gada Ziemassvētki

09zsv