Mācību priekšmetu stundu norises laiki 2018./2019.m.g.

Stunda Laiks Piezīmes
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.10 – 10.50
4. 11.00 – 11.40
5. 11.50 – 12.30 Pusdieno 1. – 6. klases
6. 12.40 – 13.20
7. 13.30 – 14.10
8. 14.20 – 15.00
9. 15.10 – 15.50