Starppaaudžu sadarbība turpinās

Mirdza Kušķe,

Gulbenes vidusskolas sabiedrības iniciatīvas „Vari? Dari – dalies!” dalībniece

Starppaaudžu sadarbība turpinās

Ar pirmajām šī gada dienām sākušās aktivitātes novada globālās izglītības projekta jaunajā paaudžu sadarbības sabiedrības iniciatīvā „Vari? Dari – dalies!”. Tās dalībnieki – četru novada skolu jaunāko klašu skolēni un vietējo kopienu seniori.

Iniciatīvas „kolektīvā vadība” ir Gulbenes vidusskolas 4.klašu un pilsētas senioru grupas – 15 draudzīgo omīšu – pienākums tiešajā skolotājas, Gulbenes vidusskolas direktora vietnieces Ivetas Zvaigznes vadībā. Lai iepriekšējos divos gados gūtā pieredze tiktu nodota tālāk, sabiedrības iniciatīvā aicināti piedalīties un atsaucās Litenes, Kr.Valdemāra, Stāmerienas pamatskolu sākumklašu bērni un šo pagastu seniori (paldies par atbalstu mācību iestāžu direktoriem un pagasta pārvaldēm). Mūsu kopīgais mērķis – pašiem iemācīties ko jaunu un noderīgu, tālāk to mācot arī citiem; iemācīties vadīt, būt atbildīgam, izjust kopīgu prieku par veiksmi; draudzēties.

Veiksmīgai darbībai mēs, iniciatīvas iniciatori, esam izveidojuši trīs darba grupas (tās veido skolēni un omītes – turpmāk seniori un juniori), katrai plānojot sadarbību ar vienu no pagastu komandām. No senioriem par Litenes grupu atbildīgā ir Pārsla Hamote, Beļavas pagasta (nodarbības notiek Beļavas tautas namā – paldies vadītājai par mīļu uzņemšanu) pārraudzības komandu vada Astrīda Saveļjeva, sadarbība ar Stāmerienas junioriem un senioriem uzticēta Maigai Birzniecei. Visās nodarbībās fotogrāfa pienākumus veic Rita Āboliņa.

Katra grupa janvārī ir sagatavojusi un novadījusi pirmo iepazīšanās nodarbību izbraukumā pie jaunajiem draugiem. Tiešām iepazināmies: visi kopā, juniori un seniori, spēlējām rotaļu, mācījāmies dziesmiņu, gatavojām grāmatzīmi sirsniņas formā. Mēs, gulbenieši, arī prezentējām divu iepriekšējo gadu sadarbību Gulbenes vidusskolā. Mācījāmies visi – kā bērni, tā omītes, jo uzstāšanās auditorijas priekšā nebūt nav vienkārša. Paldies skolotājai, iniciatīvas vadītājai Ivetai, kura visus darbības pavedienus tur savās rokās! Prieks arī vērot, kā izauguši un kļuvuši līdzatbildīgi mūsu tagadējie četrklasnieki.

Katra tikšanās bija interesanta. Pirmā no tām notika Litenē 13.janvārī. Litenes bērni sākotnēji likās sakautrējušies, taču, kad viņus iedrošināja skolas direktore Sarmīte Locāne un senioru grupā kā atbalsts bija arī opīši un īstās omītes, visi kļuva vienlīdz jautri, atraisīti un līdzdalīgi.

Savukārt 26.janvārī Beļavas tautas nama plašajā, gaišajā zālē mazliet samulsa Gulbenes juniori, bet mājinieki uzreiz bija gatavi visās darbībās iekļauties. Arī Beļavas senioriem Herundas Zušas vadībā radās brīnišķīgi priekšlikumi sadarbībai.

Iepazīšanās ciklu noslēdza tikšanās Stāmerienas pamatskolā 27.janvārī. Kopējais dalībnieku skaits piepildīja visu skolas zāli – 19 jaunāko klašu skolēni un liela senioru grupa no abiem pagasta centriem Kalnienas un Stāmerienas. Paldies direktotei Inesei Sockai par tehniskās palīdzības nodrošināšanu!

Paldies Gulbenes novada domei, ka atbalstīja šīs iniciatīvas ideju! Paldies mūsu autobusiņa vadītājam Vilnim Locikam par mūsu vizināšanu un allaž laipno attieksmi!

Klāt februāris, un sākas otrais darba cēliens – atkal dosimies ciemos, bet šoreiz mēs, gulbenieši, vairāk mācīsimies no sadarbības partneru piedāvātā. Esam apjautuši, ka šī sabiedrības iniciatīva „Vari? Dari – dalies!” ir kļuvusi interesanta un daudzveidīga – gan ar norises vietām, tēmām, dalībniekiem, paaudzēm. Lai darbošanās visiem dod gandarījumu un līdzdalības prieku!