Stāsts par „Vari? Dari – dalies!” turpinās

Mirdza Kušķe,

sabiedrības iniciatīvas seniore

Stāsts par „Vari? Dari – dalies!” turpinās

(Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, Līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929.)

Gulbenes vidusskolas realizētās sabiedrības iniciatīvas dalībniekiem februāris aizsteidzies vēja spārniem. Gūtas jaunas zināšanas un prasmes radošajās darbnīcās. Ir izveidojusies ciešāka draudzība bērnu grupiņās (junioros) un starp paaudzēm. Notikušas trīs ļoti labi sagatavotas tikšanās sadarbības skolās Litenē, Stāmerienā, Beļavā – katrā no tām vietējie seniori kopā ar junioriem sagatavoja un vadīja četras darbnīcas, savukārt gulbenieši piedāvāja vienu savējo.

Kopā esam izstrādājušies 15 dažādās tematiskās darbnīcās, esam dziedājuši, gājuši rotaļās, mācījušies vadīt un iekļauties, vērtēt un sadarboties.

Katra tikšanās sākās ar lielo draudzības apli, komplimentiem kaimiņam (jo esam jau pazīstami) un kopīgi dziedāto par sabiedrības iniciatīvas himnu kļuvušo „sirsniņas” dziesmu, kā arī ar krāsainiem baloniem vēlmju vīzijām. Turpinājumā nopietna lieta – izloze, jo darbnīcas piecas, bet laika tik, cik ir. Kad izlozēta dalība divās no visām piedāvātajām darbnīcām (vienmēr esam pāros vai grupiņā „juniors – seniors”), sākas dinamiskas, radošas, izzinošas nodarbības. Tās rada milzīgu prieku un gandarījumu.

Stāmerienā darbojamies: galda spēļu darbnīcā (vada skolotāja Sarmīte ar palīgiem), dailes darbnīcā (paldies Aijai un Līgai ar palīgiem), vēderprieku darbnīcā (saimnieko omītes Janīna un Silvija ar palīgiem), rotaļāšanās kopā ar skolotāju Rudīti, gulbeniešu piedāvātajā globālās izglītošanas darbnīcā „Lai top!” (paldies skolotājai Dinai). Šo vedam līdzi arī uz Liteni un Beļavu.

Beļavā dominē lietišķā māksla un daiļrade, folklora – virzieni, kuros stipras pašas omītes ar viņu virsvadītāju Herundu. Te ir iespēja apmeklēt dekoratīvo groziņu pīšanas darbnīcu (vada omīte Gundega un palīgs Kristaps) un dekoratīvo piespraužu gatavošanas darbnīcu (omītes Anita un Ligita ar palīgiem). Gleznošanas darbnīcu vada Arvita (9.klases skolniece, Beļavas mākslas studijas dalībniece) un konsultē studijas vadītāja Solveiga. Košas puķes radām omītes Elgas un 2.klases palīgu vadībā. Rotaļu prieku izbaudām omītes Herundas apmācīti.

Liteniešu piedāvājums ir ļoti dažāds un saistošs. Galda spēlēs opis Voldemārs sniedz pirmās pamācības šaha un dambretes apgūšanā. Dabas darbnīcu vada profesionāla agronome omīte Veronika. Mākslas darbnīcā valda omīte un direktore Sarmīte. Arī Litenē bez vēderprieka darbnīcas neiztikt – omīšu Ērikas un Skaidrītes vadīti bērni piedalās plātsmaizes gatavošanā, cepšanā, rotāšanā.

Katra diena noslēdzas ar atraktīvu rezumējumu, kurā piedalās visi un katrs. Noslēdzas ar uzslavām pašam sev un kaimiņam, labo vārdu plaukstu, cienāšanos. Katrā tikšanās reizē laiks burtiski izkūst, bet atgādinājums „Uz autobusu!” ir neatceļams.

Tuvojas izskaņai mūsu iniciatīvas realizēšanai atvēlētais laiks. 23.aprīlī gaidīsim mūsu jauniegūtos draugus Gulbenes kultūras centrā uz noslēguma pasākumu!

Prezentācija1

dalies